O téměř jednu čtvrtinu přibylo trestných činů spáchaných v loňském roce na území Karlovarského kraje oproti roku 2021. Přibývá pachatelů násilných trestných činů, k rapidnímu nárůstu došlo především v oblasti internetové kriminality. Takové jsou závěry statistik loňského roku, které zveřejnila Policie České republiky.

"V roce 2022 bylo na území Karlovarského kraje registrováno 4917 trestných činů. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení o 1163 trestných činů, což je nárůst o 23,61 procenta. S dodatečně objasněnými skutky z předchozích let činí objasněnost 64,63 procenta. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje je v ní nad celorepublikovým průměrem, který se pohybuje kolem 52 procent. Nárůst byl zaznamenán u násilné, majetkové i hospodářské kriminality. Naopak pokles jsme evidovali u mravnostní a drogové kriminality. Právě boj s drogovou kriminalitou je dlouhodobě jednou z hlavních priorit," informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Rekonstrukce trestného činu se skutečným pachatelem.
Vraždy v kraji: Znásilňoval a zabíjel v Sokolově, příští rok bude volný

Jak dále upozornil, i když meziročně došlo k nárůstu kriminality, je nutné konstatovat, že v roce 2021 došlo k výraznému poklesu kriminality zejména vlivem celosvětové pandemie. "V roce 2021 patřil Karlovarský kraj mezi nejvíce zasažené kraje tímto onemocněním v České republice. Významně se omezila mobilita občanů, došlo k uzavření okresu Cheb a Sokolov, byl výrazně omezen vstup cizinců na území státu, zastavil se či výrazně omezil turistický ruch, byly uzavřeny či omezeny gastronomické provozovny, obchodní a sportovní centra nebo zrušeny velké kulturní akce. Karlovarský kraj průměrně navštěvuje více než milion lidí, což pandemická situace výrazně ovlivnila," vysvětlil Kopřiva s tím, že nárůst kriminality v roce 2022 je tak pouze návratem do doby předcovidové, a zjištěná trestná činnost tak nevybočuje z průměru v letech 2016 až 2020

Kvůli spáchání trestné činnosti bylo v loňském roce podle mluvčího stíháno 2485 osob, což je o 228 osob více než v roce 2021, tento nárůst představuje 10,1 procenta. Z celkového počtu osob páchajících trestnou činnost bylo 1241 recidivistů.

K obrovskému nárůstu došlo podle policistů vloni oproti roku 2021 v prostředí internetu. "Opět se tak potvrdilo, že se trestná činnost stále více přesouvá do virtuálního prostředí. IT kriminalita vzrostla o 129,9 procenta. Pachatelé v tomto prostředí využívají sofistikovanější způsoby páchání trestné činnosti a její objasnění je náročnější. I z tohoto důvodu je zvýšena preventivní činnost v oblasti kyberprostoru. Veřejnosti jsou pravidelně poskytovány preventivní rady týkající se dané problematiky. V nadcházejícím období bude trestná činnost v online prostředí i nadále jednou z našich hlavních priorit," poznamenal mluvčí Kopřiva.

Seismograf Přimda.
Zemětřesení v Turecku: Země se silně chvěje i na západě Čech

Co se týče násilné trestné činnosti, v Karlovarském kraji řešili policisté v roce 2022 celkem 412 případů. "Oproti roku 2021 došlo k nárůstu o 30 případů, což je o 7,85 procenta více. Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali celkem 10 vražd, všechny byly objasněny. Právě u nich došlo oproti roku 2021 k nejvyššímu nárůstu, a to hned o 100 procent, jelikož v roce 2021 řešili kriminalisté pět vražd. Také v roce 2021 byly všechny objasněny," uvedl policejní mluvčí. Dodal, že ze zmiňovaných deseti vražd se jednalo o pět dokonaných, čtyři nedokonané a jedna vražda byla ve fázi přípravy. Nejčastějším motivem byly osobní vztahy mezi známými osobami. K prvnímu případu došlo hned krátce po začátku nového roku, kdy cizinec v Karlových Varech nejdříve jednu mladou ženu pobodal a krátce na to druhou znásilnil. Kriminalistům se ale pachatele podařilo během několika minut zadržet.

Policisté Karlovarského kraje řešili za loňský rok 73 případů v oblasti drogové problematiky. Odhalili devět pěstíren marihuana a jednu varnu pervitinu. V roce 2022 byl zaznamenán počet trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy na srovnatelné úrovni jako v roce 2021. "Jednou z nejzajímavějších realizací byla akce v Karlových Varech, kde se v jednom z barů skupina několika osob podílela na prodeji technického oxidu dusného - takzvaného rajského plynu," pokračoval Kopřiva.

V roce 2022 došlo na území Karlovarského kraje k 26 případům znásilnění, stejný počet evidovali kriminalisté i v roce 2021. Vloni se také zabývali 567 případy trestných činů hospodářského charakteru. I v tomto oboru došlo k rapidnímu nárůstu, kdy v roce 2021 řešili 310 trestných činů, nárůst tak představuje 82,9 procenta, nejvíce přibylo případů podplácení, bylo jich 53. "Za loňský rok zajistili kriminalisté výnosy z této trestné činnosti v celkové výši přibližně 50 milionů korun. Největší případ z uvedených 53 případů podplácení byla realizace zaměřená na provozovatele autoškol a zkušební komisaře, při které bylo ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zadrženo pět osob ve věku od 41 do 56 let.