Křižovatka ulic Stará Kysibelská, Blahoslavova a Kollárova se totiž změní na okružní. „Výstavba kruhového objezdu bude zahájena počátkem srpna a termín dokončení byl stanoven na konec dubna roku 2017," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Stavební práce si vyžádají uzavírky a dopravní omezení nejen v místě křižovatky, ale také v jejím okolí, a dotknou se také provozu městské hromadné dopravy, konkrétně linek 6, 24 a noční linky 51.

Okružní křižovatka bude mít vnější poloměr 14 metrů, šířka vozovky okruhu je navržena na 5,5 metru. Jednotlivá ramena budou oddělena dlážděnými ostrůvky. „Součástí stavby bude také překládka inženýrských sítí, instalace nového veřejného osvětlení a vybudování nových osvětlených přechodů pro chodce," doplnil mluvčí Kopál.

Výstavba kruhového objezdu si vyžádá i nezbytné úpravy zeleně. „V lokalitě bude pokáceno zhruba 20 stromů, které ale budou nahrazeny následnou výsadbou nové zeleně.

„Památný dub, který v prostoru budoucí okružní křižovatky roste, zůstane zachován. Kvůli minimálně stoletému stromu vysokému zhruba 20 metrů byl upraven projekt plánovaného chodníku," vysvětlil mluvčí Kopál.

ZMĚNY V MHD

Nová okružní křižovatka si vyžádá úplnou uzavírku v ulicích Stará Kysibelská, Kollárova a Blahoslavova. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ulicemi Lidická a Bezručova nebo přes Drahovickou spojku na silnici I/6. Na místních komunikacích v dané lokalitě také dojde k úpravě provozu, zejména k zákazu zastavení v ulici Blahoslavova z důvodu jejího zjednosměrnění. „Přechodná úprava provozu včetně objízdných tras bude řádně vyznačena přechodným dopravním značením," zdůraznil mluvčí Kopál.

JAK A ČÍM JEZDIT

Linka číslo 6 z centra pojede po své trase až do zastávky Drahomíra, dále nově zastaví na zastávce Prašná. Další zastávkou bude po projetí objízdné trasy Stará Kysibelská, následovat bude zastávka Východní.

Trasa linky skončí na dočasné konečné stanici Blahoslavova-Úvalská u panelových domů v ulici Úvalská. Zpět pojede autobus z ulice Úvalská přes Východní, Starou Kysibelskou a dále na svou trasu. Noční linka číslo 51 pojede po trase: Garáže MHD Mattoniho nábřeží Blahoslavova Úvalská Východní Stará Kysibelská Lidická Gagarinova Národní Slavie Nemocnice Drahomíra Vítězná Tržnice a dále po původní trase. Zastávka Drahomíra bude obsloužena až po zastávce Nemocnice.

Tyto změny se dotknou jízdního řádu uvedených linek. Vzhledem k tomu, že objízdná trasa je delší a časově náročnější, dochází u linky číslo 6 k mírným časovým posunům odjezdů autobusů po celé trase. Na lince číslo 6 dojde k prodloužení intervalů. Ve špičce z 15 minut na 17 minut, mimo dopravní špičku z 20 minut na 23 minut, o víkendech z 30 minut na 35 minut. U noční linky dochází k přesměrování, aby mohly být obslouženy zastávky původní. Upraven bude i jízdní řád linky číslo 24 na Linhart tak, aby navazoval na spoje linky číslo 6 v Doubí.

Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na internetových stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary, www.dpkv.cz. Telefonické informace získají cestující na číslech 353 505 353 nebo 353 224 166. Aktualizován bude i portál jízdních řádů IDOS. V přepravní kanceláři v Zeyerově ulici budou poskytovány veškeré podrobné informace. Výlukové jízdní řády budou k dostání zdarma v tištěné podobě od 3. srpna. „Provoz MHD bude monitorován, aby se zamezilo dopravním problémům, zejména na začátku nového školního roku. Cestující veřejnost bude o změnách včas informována v souvislosti s přesným zahájením stavby. Na označnících budou vylepeny výlukové jízdní řády," doplnil mluvčí.

OMLUVA ZA KOMPLIKACE

Město a Dopravní podnik se všem obyvatelům dotčené lokality, cestujícím MHD a řidičům omlouvají za dočasné omezení, snížení komfortu a komplikace spojené s výstavbou okružní křižovatky.