Problémy s přílivem turistů a komplikace v dopravě řeší permanentně nyní především Boží Dar, ale ani okolní obce na tom nejsou o nic lépe. Karlovarský kraj chce proto pořídit novou územní studii, jejímž cílem bude hlavně prověření současného stavu dopravní infrastruktury, identifikace hlavních problémů a navržení možností budoucího rozvoje a regulace tohoto území.

„Karlovarský kraj významně podporuje rozvoj cestovního ruchu v této oblasti a má zájem na tom, aby jeho další plánovaný rozvoj byl smysluplný a efektivní a rovněž aby i dopravní infrastruktura v území dokázala reagovat na zvyšující se počet turistů. Proto jsme se rozhodli, že necháme vytvořit územní studii, jejíž zadání chceme ještě v nejbližší době projednat s dotčenými obcemi. Po zapracování připomínek bude následovat vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele prostřednictvím centrálního zadávání,“ uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Josef Janů (Piráti).

Řešeným územím je vymezená západní část Krušných hor od Plesné až po Stráž nad Ohří. Výhled budoucích potřeb bude zpracován s ohledem na udržitelný rozvoj území pro časový horizont 25 let. Finanční náklady na tuto studii jsou zatím odhadnuty na 900 tisíc korun, ale podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) by to mohlo vyjít levněji. „Budeme chtít znát podmínky a hodnotící kritéria zadávacího řízení. A také názor odboru projektového řízení a vyjádření oddělení Restart,“ zdůraznila hejtmanka. Do chystané územní studie Krušných hor bude nově zahrnut také projekt Modré pěší hřebenovky, která povede od Hranic u Aše až k Božímu Daru. Po Krušnohorské cyklistické magistrále a Krušnohorské lyžařské magistrále se tak bude jednat o třetí, dosud chybějící významnou trasu v Krušných horách. O zmapování terénu a vytyčení trasy Modré hřebenovky by se měl postarat Klub českých turistů. Hejtmanství Klubu na tuto studii vyčlenilo 80 tisíc korun a podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové jde o velmi solidní cenu. Tato trasa by měla být následně zahrnuta do celorepublikového, případně i německého konceptu a především by měla být certifikovaná.

PROGRAM lázeňské sezony v Mariánských Lázních bude i letos bohatý.
Zahájí lázeňskou sezonu