Přednášky se budou stejně jako ve druhé polovině minulého roku konat v Královské mincovně v Jáchymově a v přednáškovém sále krajské knihovny. Cyklus bude doprovázet výstava představující Krušné hory na starých pohlednicích.

První přednáška s názvem „Důlní technika na počátku novověku v kontextu rozvoje těžby v Jáchymově" geologa Petra Bohdálka se uskuteční v jáchymovské mincovně v sobotu 8. února od 17 hodin.

„Autor představí originální krušnohorské koncepty báňské a hutní techniky, které kvalitativně změnily tradiční báňskou a úpravárenskou praxi v českých zemích," vysvětlil krajský radní Oleg Kalaš (KSČM). Řeč bude i o nepochybném významu Jáchymova coby předního společensko-hospodářského střediska Českého království v 16. století.

Cyklus přednášek se koná v rámci česko-německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.