„Ministerstvo zahájilo audit projektu letos 14. března, závěrečná zpráva byla vypracována 25. srpna. Určitou pozoruhodností je, že ačkoliv se jedná o jeden z největších projektů v jednom z nejsledovanějších operačních programů, audit neshledal sebemenší nedostatky. Projektu nebyla vytčena ani žádná drobná nebo jen formální chybička, což nebývá úplně obvyklé," uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Pro představu projekt stál celkově přes čtvrt miliardy korun, způsobilé výdaje, na které mohla být čerpána dotace, činily přes 208 milionů korun. „Projekt byl v průběhu projednávání měněn a doplňován. V průběhu projektu došlo k pozastavení Regionálního operačního programu, a město proto muselo řešit dočasný výpadek dotací. Uvedený audit ministerstva financí byl už druhým auditem projektu, první se konal v jeho průběhu po realizaci první etapy," dodal Kopál.

K projektu a jeho realizaci má ovšem určité výhrady opoziční zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA). Ve svém stanovisku Kotek uvedl, že to byla veřejná zakázka za 300 milionů korun, na níž výběrové řízení proběhlo ještě před volbami v roce 2010.

„Rozhodnou vahou pro výběr dodavatele byl nerezový plech, ze kterého byla svařena vana bazénu. Podmínky veřejné soutěže nebyly zdaleka transparentní a nediskriminační, jak bylo později na městě nastaveno," podotkl Kotek. Podle něho v samotném projektu se ukrylo financování staveb souvisejících ještě s dostavbou sousední multifunkční haly (lávka pro pěší nad silnicí na opačné straně areálu a parkoviště). „Nepřipravení zájemci, kteří se podmínky tendru na stavbu bazénu dověděli až v regulérním termínu, nemohli stihnout vyhovět v krátkých termínech soutěže obstrukčním podmínkám zadání. Proto se soutěže zúčastnilo minimum dodavatelů. Pouze čtyři," konstatoval Kotek.

Kotek poznamenal, že za těchto okolností bezprostředně po zvolení do funkce kompetentního náměstka připravené zahájení stavby vybraným dodavatelem zablokoval. „Podobně aktivní přístup k revizi projektu měl i kolega Homolka, navíc odborník v daném oboru. Řešili jsme pak zásadní rozhodnutí. Zda zrušit realizaci projektu a zastavit stavbu, či pokračovat. Protože tento projekt byl v souboru pěti staveb dotovaných z fondů EU, programu IPRM, byl osud jejich financování provázaný.

Toto byl asi hlavní důvod, proč jsme se skřípěním zubů pustili tento dílčí projekt do realizace. Šli jsme do toho s tím, že budeme maximálně hlídat financování stavby a budeme se věnovat formálním okolnostem, abychom eliminovali chyby a případná zastřená předražení. Zrevidovali jsme veškeré podklady a následně precizovali veškeré formální kroky a jejich dokumenty. Za mého působení se nám podařilo v koordinaci s dodavatelem snížit náklady stavby o necelých 30 mil.Kč. Následná práce s dokumentací již byla rutinní záležitostí kompetentních úředníků.

Z tohoto důvodu tedy vítám kontrolní zjištění ministerstva financí, nicméně zůstává hořkost ze způsobu přípravy veřejné soutěže, výběru dodavatele a takto získané ceny stavby," dodal Kotek.