„Hlavní organizátoři slavností nás pozvali k účasti na oslavách 150. výročí narození skladatele Siegfrieda Wagnera, syna Richarda Wagnera,“ říká ředitel KSO Petr Polívka. KSO v Margraviálním operním domě odehraje dvě představení opery Siegfrieda Wagnera „An allem ist Hütchen Schuld“, představení bude řídit dirigent David Robert Coleman. „Pozvání na festival si velice vážíme, je to naše první vzájemná spolupráce. Ta by mohla v budoucnu pokračovat, protože Siegfried Wagner napsal čtrnáct dokončených oper,“ dodává Polívka.