„Jsme zahlceni dopisy, které upozorňují na šikanu i na opakované porušování rozpočtové kázně," upozornila včera vedení města zastupitelka Věra Bartůňková (KSČM). Také podle zastupitele Michala Rišky (ČSSD) je současný stav v symfonickém orchestru neuspokojivý.

„Chtěli bychom faktické řešení. Závažné chyby, a to i ty původní od roku 2012, nebyly odstraněny."

Přitom padají na současné vedení KSO i přímo na ředitele Kaňku. „Proto by byla vhodná veřejnoprávní kontrola této příspěvkové organizace, což by mělo zastupitelstvo svěřit kontrolnímu výboru," navrhl Riško, jenž je jeho předsedou. S tím nakonec souhlasila většina zastupitelů.

Výbušnou situaci v KSO už řešil primátor Kulhánek i náměstek Jiří Klsák (oba KOA). „Podrobnou odpověď na písemné stížnosti vypracuje odbor kultury a rada se jí bude zabývat. Stěžuje si jen několik jednotlivců," upozornil primátor Kulhánek.

Jenomže komisi, kterou na prošetření šikany v KSO, jež požadovala jedna z odborových organizací KSO, vedení města nezřídilo. „Sejdeme se se třemi náměstky, vyslechneme ředitele Kaňku i oba zástupce odborů. Chceme to řešit, ale také chceme, aby to nevyvolávalo neklid všude," vysvětloval náměstek Klsák.

Vedení karlovarských symfoniků reagovalo na personální problémy zatím pouze tím, že vymění současného šéfdirigenta Martina Lebela, jemuž končí smlouva. Od září by jej měl nahradit dirigent Jan Kučera.

Co si myslíte o řešení situace v KSO?

Jiří Kotek(ALTERNATIVA), městský zastupitel

Řešení problému v jakékoliv skupině, ve které je podstatou problému iracionální osobní nenávist, je asi nemožné. Fungující anomálie dvou odborových organizací v KSO dokládá, že je to ještě horší. Nejde-li to několik let v klidu a po domluvě, pak je třeba tyto vztahy zjednodušit a napřímit.

Michal Riško (ČSSD), městský zastupitel

Kontrolní výbor se bude snažit vše vyřešit nestranně a objektivně, a až bude mít výsledky, o všem bude informovat. Stížnosti se kupí už několik let a řešeny jsou pořád stejně, a nemají tudíž výstup. Primátor neuvedl pravdu, když informoval, že se to týká dvou stěžovatelů. Je jich celá řada.

Věra Bartůňková (KSČM), městská zastupitelka

Co bych řekla o situaci v KSO nebo o jejím řešení? Jsme zahlceni dopisy, které ukazují na šikanu či porušování rozpočtové kázně. Problematika kolem Karlovarského symfonického orchestru je v našem krajském městě prostě neřešitelný problém. To je asi vše, co k tomu mohu dodat.

Jiří Klsák (KOA), náměstek primátora

Jsem toho názoru, že pokud si někdo stěžuje, tak by to měl činit, jak se sluší a patří. Dopisy směrovat na ředitele a pak na nás a domluvit si i schůzku a vyjasnit si postup. Ne takhle účelově. To se někdo snaží strhnout pozornost. Město chce situaci uklidnit a tohle tomu nepomáhá.