Pro pravoslavné věřící to byla jedna z nejdůležitějších událostí letošního roku. Relikviář s ostatky byl kromě Karlových Varů k vidění také například v Brně.

Ostatky svatého Alexandra Něvského, který žil ve třináctém století, jsou trvale vystaveny v Moskvě a právě on je považován za ochránce Ruska. Jde také podle řady Rusů o nejvýznamnější osobnost ruské historie.