Jak chtěla KV Arena kupovat rolbu

V rámci naší kontrolní činnosti naše sdružení zjistilo zajímavé skutečnosti při nákupu rolby pro nově budovanou hokejovou arénu. Ředitel KV Areny ing. Bártl vypsal výběrové řízení na dodávku rolby s podmínkami přesně ušitými na míru firmě SILESIA WM s. r.o. Navíc se jedná o rolbu, která je v rámci nabídek našeho trhu nejdražší (cca 3,5 mil Kč oproti standardním 2,5 mil Kč).

Namátkově vybíráme několik srovnávacích ukazatelů přesně tak, jak jsou uvedeny v poptávce a technických podmínkách dodavatele.

Podmínky KV Areny:
rozměry stroje: 4,2 x 2,4 x 2,6m
šířka nože: min. 2,3m (obvykle 2,1m)
zásobník: zásobník na vodu a sníh z PE
šnek: vyhřívané uložení vertikálního šneku
kabina: prosklená kabina

Všechny tyto parametry přesně splňuje společnost Silesia.

Jelikož jsme měli informace, že k podobnému nekalému výběru dodavatele a tím předem vyloučení dalších nabídek již došlo na několika stadionech v ČRs následnou pokutou od Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS), celou věc jsme tomuto úřadu postoupili ještě před uzavřením obchodu. Na základě tohoto podnětu KV Arena výběrové řízení zrušila – viz dopis ÚOHS (níže).

Otázkou je, jak bude další výběr rolby a dalších technologií pro arénu pokračovat. Jistě se můžeme těšit na další vypečené obchody, na nichž bude někdo bohatnout na úkor nás občanů.

Otmar Homolka za sdružení O co jim jde ?!

Úřad vyzval KV Arenu, aby předložila podklady k rolbě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný k přezkoumávání postupů zadavatelů podle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách od Vás obdržel podnět týkající se postupu obchodní společnosti KV Arena, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, za niž jednají Mgr. Jana Petříková a Václav Tomášek, jednatelé (dále jen „zadavatel“), při zadávání veřejné zakázky „KV Arena - multifunkční a tréninková hala - koupě rolby na úpravu ledové plochy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení písemnou výzvou k podání nabídky ze dne 16. 1. 2008.

K podanému podnětu Úřad uvádí, že obdržel dopis zadavatele ze dne 24. 4. 2008, z něhož vyplývá, že se zadavatel rozhodl zrušit zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Na základě uvedené skutečnosti Úřad neshledal v současné době důvody pro zahájení správního řízení v moci úřední.

Pro úplnost Úřad uvádí, že zadavatele vyzval, aby mu doložil skutečnosti uvedené v dopise ze dne 24. 4. 2008, tj. že zadávací zrušení zrušil, a že zároveň doručil - písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení všem známým zájemcům a odeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému.

Jindřiška Koblihová,
II. místopředsedkyně Úřadu na ochranu
hospodářské soutěže

Související články: Chceme zakázku na hale… a nechceme to zadarmo! a Mají zakázky na halu vůbec nějaký řád?