Přeshraniční dopravní systém Elbe-Labe-Ticket spojuje Sasko a Ústecký kraj. Vznikl v roce 2007 mezi městy Děčín a Drážďany. Využívají jej zejména turisté ze Saska a Ústeckého kraje pro výlety přes hranice. Jednodenní jízdenka platí pro jednotlivce a malé skupiny, k nimž lze také dokoupit doklad opravňující k přepravě jízdního kola.

Od letošního února došlo k významnému rozšíření systému Elbe-Labe-Ticket, a to především na české straně, kde je již pokryt téměř celý Ústecký kraj. „V nově rozšířeném systému přeshraniční dopravy budeme obsluhovat šest autobusových linek na českém území,“ uvedl Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary.

V současnosti jsou v prodeji jízdenky všech typů jako blokové v předprodeji společnosti na autobusovém nádraží v Kadani a ve vybraných autobusech u řidičů.

Podrobnější informace o tomto systému lidé naleznou na webu www.vvo-online.de/cs.