Rada města minulý týden schválila pronájem pozemku této firmě právě za účelem výstavby domu.

„Baustav nejdříve požádal o pronájem parcely za účelem zpracování studie, kterou následně všechny dotčené orgány i rada města schválily. Firma následně požádala o možnost výstavby v této lokalitě, a to za podmínek, které určí město,“ vysvětlil náměstek Tomáš Hybner (ČSSD).

Podle něho pokud bude nájemce postupovat v souladu se schválenou studií, nemělo by dojít k problémům. Baustav už však některé inovace ve studii udělal, na což upozornila už koordinační skupina 17. března.

V materiálu, který rada schvalovala, se o tom píše: „Koordinační skupina nedoporučila realizovat pronájem za účelem výstavby, protože předložená studie nekoresponduje s původně předloženým dokumentem, k němuž se orgány vyjadřovaly.“

Jak Hybner vysvětlil, Baustav prý změnil pouze barevné navržení. „Dispozice zůstávají ale stejné,“ podotkl Hybner.

O pozemek při jeho vyvěšení měl zájem ještě další uchazeč, Antonín Polách. Ten nabízel za roční pronájem dva miliony osm set tisíc korun, Baustav 476 tisíc korun. Podle Hybnera vzal ale tento zájemce svou nabídku zpět, protože nedostal od bank úvěr.