O tom, že město nemusí vracet více než 56 milionů korun, na sklonku minulého týdne bochovského starostu Miroslava Egerta vyrozuměl ministr financí Eduard Janota.

V rozhodnutí Ministerstva financí ČR, které starosta obdržel do datové schránky, stojí: „Ve věci vaší žádosti ze dne 3. 4. 2009 o prominutí odvodu, penále a jeho dopočtu za porušení rozpočtové kázně, rozhodlo MF ČR takto – žádosti se vyhovuje a promíjí se.“ Jednalo se o odvod ve výši 29 miliónů a penále ve výši 27 milionů 695 tisíc korun vyměřených Finančním úřadem v Karlových Varech.

„Celá situace vznikla ještě v době mých předchůdců, když se v několika etapách rekonstruovala Základní škola v Bochově. Bohužel nebyla dodržena striktně rozpočtová pravidla a město Bochov, které má roční rozpočet zhruba 30 miliónů korun, se výměrem finančního úřadu dostalo do existenčních problémů,“ rekapituluje situaci starosta Egert.

Bochovští vyhledali s tímto problémem odbornou pomoc. S žádostí o pomoc při projednávání prominutí odvodu a penále se totiž obrátil na krajského zastupitele Josefa Malého (TOP09), který už v minulosti v podobných situacích pomohl Chebu, Chodovu nebo Ostrovu.

„Josefu Malému patří můj dík za pomoc s kladným vyřízením naší žádosti. Vím, že na ministerstvu opakovaně osobně za nás intervenoval, a že tak velkou měrou přispěl ke konečnému výsledku.“ doplnil informaci bochovský starosta Miroslav Egert.