„Pan Borka je velmi vytížen prací na kraji, proto se těchto funkcí vzdává. V představenstvu Karlovarské teplárenské bude místo něj Zdeněk Musil. V kontrolním výboru ho nahradí František Kucián,“ vysvětlil změny Petr Keřka, náměstek karlovarského primátora.

Zároveň se rada města rozhodla prodloužit funkci Pavlu Bohánkovi v představenstvu dopravního podniku.