Nabídka byla široká - od základního čtyřhodinového až po kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 40 hodin. Této výjimečné nabídky využilo celkem 149 osob včetně rodičů s dětmi.

„K výuce jsme zakoupili novou učební pomůcku – figurínu starého tlustého Freda. Torzo těla s podivným jménem, které je však jeho oficiálním názvem, pomáhá připravit frekventanty, jak reagovat při zástavě srdce u starších a obézních pacientů. Figurína má realistický záklon hlavy pro uvolnění dýchacích cest a lze u ní nastavit simulaci ucpání dýchacích cest nebo dušení,“ konstatovala Věra Sládková, oblastní ředitelka Českého červeného kříže v Karlových Varech.

Podle nejnovějších studií plno lidí usedá za volant svého auta ve stresu či úzkosti z toho, zda by při způsobené dopravní nehodě zvládli rychlou první pomoc. „Rovněž statistika dětské nehodovosti ukazuje, kolik dětí ročně zemře následkem špatně poskytnuté či vůbec neposkytnuté první pomoci. Budeme-li se alespoň jednou ročně věnovat tomuto tématu, budeme pak lépe zvládat konkrétní nebezpečné situace, které nás mohou kdykoliv potkat,“ doplnila ředitelka Sládková.

Červený kříž tyto kurzy pořádá pravidelně.