Mimo jiné se vněm věnoval školení první pomoci pro všechny věkové kategorie: v souladu s platnými Standardy první pomoci a pravidly pro výuku a poskytování laické neodkladné pomoci Guidelines 2005 uspořádal kurzy pro děti, mládež, zaměstnance, učitele, zdravotníky zotavovacích akcí. Dále pak pro řidiče a žadatele o řidičské oprávnění, příslušníky ozbrojených sborů, hasiče i seniory.

„Hlavní myšlenkou projektu je seznamovat účastníky se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony,“ uvedla Věra Sládková, oblastní ředitelka Českého Červeného kříže v Karlových Varech.

„V normě znalostí Mladého zdravotníka I. a II. stupně jsme vyškolili celkem 215 dětí. Ty si odnášejí znalosti základů první pomoci a mohou tak poskytovat pomoc kamarádům ve škole, při hrách či sportu, rodičům i cizím lidem. Po dosažení 18 let se mohou vyškolení členové dále zapojit do programu výuky první pomoci dospělých a systému Humanitární jednotky ČČK,“ doplnila ředitelka Sládková.

Podle ní si své znalosti o první pomoci v roce 2008 rozšířili i dospělí lidé, kterých školeními prošlo 624.

„Zapojili jsme se i do evropské kampaně „Bezpečnost dětí na silnicích“. Za podpory Evropské komise jsme pořádali pět akcí spojených s touto problematikou,“ vyčíslila ředitelka karlovarského Českého Červeného kříže.