Peníze vydané na tak zvaný chodník slávy, který měl být zřízen u příležitosti mezinárodního filmového festivalu, musí radnice odepsat, protože projekt se nerealizoval. Město to bude stát šedesát tisíc korun.

„Je to chodník hanby. Nevíme proč, nevíme kdo a nevíme, za jakým účelem tuto objednávku navrhl. Kdo nese odpovědnost a na kom bude město uplatňovat náhradu škody? Proč máme ty peníze odepisovat? Osobní odpovědnost nese ten náměstek vlevo (Petr Keřka, pozn.red.),“ uvedl opoziční zastupitel Jiří Kotek (SNK–ED).

K problému vystoupil i Jiří Dietz (ČSSD), bývalý náměstek pro kulturu. „Byly sejmuty otisky rukou významných návštěvníků festivalu, ale zastupitelstvo města nerozhodlo, kde měly být umístěny.“

Poté se rozpoutala bouřlivá diskuse. Opoziční zastupitelé si stěžovali, že ve zdůvodnění odpisu šedesáti tisíc korun chyběly adekvátní informace.

„V podkladech pro zastupitele chybí smlouva, chybí zdůvodnění celého projektu. Nevíme, kdo ho měl realizovat. Něco špatného je ve státě dánském. Apeluji na to, aby byli zjištěni odpovědní lidé, a pak nám toto předložte znovu ke schválení,“ požádal vedení města zastupitel Jaroslav Růžička (SNK–ED).

Většina koaličních zastupitelů poukázala na to, že návrh sejmout otisky rukou byl záležitostí nikoliv tohoto zastupitelstva, ale těch předchozích. „Projekt je z roku 2002, kdy ho schválilo tehdejší zastupitelstvo,“ uvedl zastupitel Jiří Dietz.

Opoziční zastupitelé za SNK–ED však upozorňovali, že město mrhá veřejnými penězi, aniž konkretizuje viníky rozhazování městských peněz. Zastupitel Jiří Kotek prohlásil, že město takto zbytečně promrhalo už dvě miliardy korun.

Kotkova slova představitelé Karlových Varů důrazně odmítli.

Opozice se na závěr ptala, kolik kostlivců ze skříně karlovarské radnice ještě vypadne a kolik ještě peněz za nerealizované projekty bude město odpisovat.