Děkan kostela sv. Maří Magdaleny Jiří Hladík rezignoval na svou funkci. Odchází, protože prý už nemá sílu bojovat za záchranu kostela, který aspiruje na seznam památek Unesco. Právě vedle Maří Magdaleny chce zahraniční investor postavit luxusní jedenáctipatrový hotel Grand Majestic, který má být tak obrovský, že si už získal přezdívku karlovarské Las Vegas.

„Nemám už sílu kostel chránit,“ vyjádřil se k záměru výstavby hotelu děkan Hladík pro Deník před měsícem. To bylo v době, kdy krajský úrad zveřejnil, že investor žádá o posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

To skončilo včera.

„Na závěrečné stanovisko máme nyní deset dní. Na zveřejněný záměr výstavby hotelu Grand Majestic reagovaly tři subjekty. Karlovarský magistrát vyjádřil pouze drobné připomínky k životnímu prostředí,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.

Podle Lukáše Pokorného, mluvčího magistrátu, bude následovat územní řízení pro hotel Grand Majestic. „K tomu se magistrát vyjádří do 11. srpna. Investor vznesl další požadavky, které je nutné posoudit a případně zapracovat do konečného posudku,“ uvedl Pokorný na dotaz, jak se ke stavbě hotelu staví památkáři karlovarské radnice.

Vedoucí tohoto strategického odboru Miloš Hladký ale mezi tím podal výpověď. „Ano, odchází on a další pracovnice tohoto odboru,“ potvrdil Hladkého demisi Jiří Vávra, tajemník radnice.

A jaký bude verdikt města ke Grand Majesticu?

Podle informací důvěrného zdroje, který je s celou situací obeznámen, bude stanovisko negativní a město s výstavbou obřího hotelu v centru lázní souhlasit nebude.

Karlovarskému magistrátu ale nastal s výpovědí úředníků památkové péče další problém.

Pokud úřad nesežene kvalifikované úředníky odboru památkové péče, pak se zablokuje chod stavebního úřadu. Památkáři totiž nebudou schopni pro radnici vypracovat závazná stanoviska ke stavbám, o nichž stavební úřad rozhoduje.

„V tomto případě bych musel požádat příslušné ministerstvo, aby pověřilo výkonem funkce jiný stavební úřad,“ potvrdil tajemník Vávra.

Negativní stanovisko už k hotelu Grand Majestic zveřejnil Národní památkový ústav. Podle něj stavba významně naruší urbanisticky cennou lokalitu a je nepřijatelná.

Výhrady k hotelu Grand Majestic má také odborná i laická veřejnost.

„Jde o předimenzovaný projekt Zimního paláce v centru Karlových Varů. Nejenom, že převyšuje okolní objekty a kontruje kostelu sv. Maří Magdaleny, ale má další zásadní negativa. Je založen na aragonitové desce, která po tisíciletí ovlivňuje vývěry termálních vod v našich lázních. Který z hydrogeologů si vezme na triko zaručit se za neškodnost vůči skutečnosti, která dělá z Karlových Varů světoznámé lázně?“ ohrazuje se proti projektu sdružení O co jim jde.

Stejné námitky má i Klub za krásné Karlovarsko, podle něhož je hotel příliš monstrózní, stavba necitlivě zasahuje do historického jádra lázní a ohrožuje statiku kostela sv. Maří Magdaleny.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká

Kdo nahradí děkana Hladíka?

Zpráva o rezignaci děkana chrámu Maří Magdaleny Jiřího Hladíka zasáhla i plzeňské biskupství římskokatolické církve, za kterou Hladík vykonává v Karlových Varech úřad sídelního kanovníka.

Hladíkův odchod překvapil i generálního vikáře plzeňského biskupství Roberta Valkenauera.

„Pan Hladík tuto funkci zastával třináct let a myslím, že dobře, i když jsem ho důvěrně neznal, nebyl jsem s ním v natolik úzkém kontaktu, abychom udržovali důvěrné přátelství,“ poznamenal generální vikář.

O Hladíkově rezignaci se doslechl už před časem. Své oficiální důvody však podle Valkenauera nezměnil. „Svěřil se, že důvodem jeho odchodu jsou stavební práce kolem chrámu Maří Magdaleny. Už neměl zkrátka sílu bojovat za záchranu této památky. Jeho rezignace mě překvapila hlavně proto, že jsem si neuvědomoval závažnost důvodů,“ pokračoval generální vikář Valkenauer.

Podle něho můžou být za Hladíkovým odchodem i soukromé důvody, ty ohledně stavebního boomu v blízkosti chrámu ale převažují.

Otázkou tak nyní je, kdo Hladíka po jeho třináctiletém působení v pozici děkana Maří Magdaleny nahradí.

„Tento chrám patří řádu křižovníků. Právo na jmenování má jeho velmistr pan Kopejsko, který se však na obsazení této funkce musí domluvit s plzeňským biskupem. Rozhodující roli bude mít představený řádu, kandidáta ale musí schválit biskupství,“ dodal generální vikář Valkenauer.

Jana Kopecká