Český západ už několik let pomáhá romským občanům v tomto regionu.

Jak upřesnila Eva Haunerová, mluvčí sdružení, sbírka je vyhlášena na tři roky. „Centrum je už nyní pro potřeby sdružení i obyvatel obce nedostačující. V budoucnu by Český západ skrze centrum chtěl ještě více podporovat společenský a kulturní život, vzdělanost a zaměstnanost, a to nejen v Dobré Vodě, ale i v celém regionu Toužimska,“ vysvětlila mluvčí sdružení Haunerová.

Upřesnila, že na speciální účet sbírky 810931309/0800 mohou všichni zájemci přispívat jakoukoliv částkou až do května roku 2012.

„Stávající centrum slouží nejen jako sídlo sdružení, ale i jako přirozené společenské a kulturní centrum obce, kde žije devadesát lidí a kde není žádné jiné místo k setkávání. V centru slouží i pro různé dětské kroužky, tvořivé dílny pro dospělé, vzdělávací programy včetně doučování dětí,“ doplnila Haunerová s tím, že prostory slouží i k poskytování sociálních služeb nebo se zde setkává osadní výbor obce či její obyvatelé.