Dobrovodští tak společně zahájili sérii dalších pěti veřejných brigád, při kterých budou společnou prací zvelebovat místo, kde žijí. Pokračují tak v práci, kterou započali již v loňském roce v rámci projektu Společně v Dobré Vodě, kdy odpracovali celkem 2 479 dobrovolných hodin.

„Během první brigády jsme zvládli postavit další část vrbového plůtku před panelovým domem, který ochrání nově zasazený živý plot a trávu. Vykopali a vybetonovali jsme také základy pro stavbu rumpálu nad studnou, udělali terénní úpravy řady míst v obci a zaseli novou trávu. Dřevěný altán, který zdobí Dobrou Vodu již od loňského roku, se dočkal vyřezávaného zábradlí před vchodem. Ale to zdaleka není vše, co se stihlo za brigádu udělat,“ konstatovala Jana Kosová, komunitní pracovnice Českého západu.

Práci na proměně Dobré Vody začal organizovat Český západ koncem roku 2008. Společně s místními nejdříve vybrali tři místa, která potřebovala největší péči a těšila se největšímu zájmu.

„Skrze práci na společném díle se nám daří zapojovat romské i neromské obyvatele obce do veřejného života a přirozenou cestou propojovat tyto dva zdánlivě odlišné světy,“ dodala pracovnice.

Sobotní brigády v Dobré Vodě budou probíhat zhruba jednou za měsíc, a to vždy od 9.30 do 16 hodin. Jsou otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, ať už jsou, nebo nejsou z Dobré Vody. Projekt podpory komunitního života a zlepšování míst v Dobré Vodě je realizován z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky.