Krajský úřad v pondělí 19. července zveřejnil návrhy železničních jízdních řádů pro roky 2010 až 2011. Kromě již avizovaných změn je významnou reorganizací nezajíždění vlaků z trati Potůčky – Nejdek – Karlovy Vary na dolní nádraží, a to ani těch mezistátních. Cestující by museli vystoupit na nevlídném horním nádraží.

Podle ředitele Krajského centra osobní dopravy Vladimíra Omelky už vlaky nemají důvod na dolní nádraží zajíždět, protože depo už zde není a dráhy zde provozovaly pouze technologické jízdy. „My chceme, aby tam vlaky zajížděly, ale pouze tehdy, když si to někdo objedná. Vše je zatím v jednání,“ uvedl.

Že doprava po železnici z horního nádraží na dolní zatím nebyla zahrnuta do základní dopravní obslužnosti zajišťované Karlovarským krajem, potvrdil také krajský náměstek Petr Navrátil. „Dosud šlo o manipulační jízdy vlaků do depa na dolním nádraží. V rámci podpory revitalizace prostoru dolního nádraží České dráhy odprodaly majetek bývalého depa, aktivity přesunuly jinam a manipulační jízdy k vlakům, které platil Karlovarský kraj, není možné na tomto místě do budoucna provádět,“ uvedl.

A jak se k problému postaví karlovarský magistrát? „Krajské centrum osobní dopravy Českých drah se na Karlovy Vary obrátilo s žádostí o spolupráci v zajištění vlakové dopravní obslužnosti mezi horním a dolním nádražím. Aby zůstalo zachováno vlakové spojení mezi nádražími, mělo by město na tuto vlakovou trasu ročně vyčlenit zhruba 4 miliony. České dráhy také městu nabídly možnost zřízení nových železničních zastávek na území města, a to například u Kauflandu, v Čankově, v Bohaticích nebo u KV Areny. Tím by mohl vzniknout základ pro tak zvaný ´Karlovarský SBahn´. Vše je však zatím v jednání,“ uvedl náměstek Tomáš Hybner.

Pokud by se zainteresované strany nedohodly a vlaky na dolní nádraží nezajížděly, pak by magistrát čelil ostré kritice. „Nemožnost cestovat až do centra města by přinesla odklon cestujících z veřejné dopravy do aut se všemi dalšími důsledky. Zvýšil by se provoz, kolony i exhalace,“ konstatuje Dominik Jandl, předseda zelených v Karlových Varech.

Podle Miloslava Zítky, dopravního odborníka Strany zelených v Karlových Varech, by byla ztráta možnosti cestovat vlakem do centra Karlových Varů jen prvním z připravovaných kroků města k úplnému vytlačení veřejné dopravy z centra města. „Většina pozemků v oblasti dolního nádraží je již prodána investorům, víme o krocích, které mají vést k redukci kolejiště dolního nádraží do podoby, že zde zbude jen dvoukolejná zastávka. Zároveň se pravděpodobně chystá i demolice celé budovy dolního nádraží a zrušení terminálu autobusů s jejich přemístěním do okrajových částí města,“ dodává Miloslav Zítka.

„V kontextu s již dříve oznámeným zrušením terminálu městské hromadné dopravy u Tržnice, nejdražším jízdným městské hromadné dopravy v republice, nezájmem úředníků Karlovarského kraje a karlovarského magistrátu zveřejnit návrhy jízdních řádů a umožnit tak občanům je řádně a včas připomínkovat nutně nabýváme dojmu, že veřejná doprava v Karlových Varech je systematicky likvidována z důvodů zájmů soukromých investorů o pozemky v centru města. Navíc návrhy autobusových spojů nejsou a nebudou zveřejněny,“ zdůrazňuje Miloslav Zítka.

Podle Dominika Jandla jdou lázeňské Karlovy Vary, na rozdíl od dopravních strategií ve vyspělých městech v republice i ve světě, kde se budují terminály integrující vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravu, opačným směrem. „Dopravní terminál ničí ještě předtím, než vůbec začal fungovat, jak by měl,“ řekl Jandl.

Návrhy jízdních řádů je možné prostřednictvím obcí připomínkovat nejpozději do 9. srpna letošního roku.