Karlovarský magistrát nechal vypracovat studii, která měřila intenzitu dopravy v lázeňském městě. Zároveň monitorovala největší dopravní zatížení v ulicích v Karlových Varech. Dalším cílem studie bylo posoudit kapacitní možnosti komunikační sítě města v případě přestavby území Dolního vlakového nádraží na nákupní a obytné centrum a související změny komunikační sítě ve městě.

„Dopravní průzkum prokázal, že průtah svedl značkou část tranzitní dopravy z města. Zároveň ale nyní víme, že hustota dopravy za chebským mostem je neudržitelná. Vzrostla také i intenzita například u Jenišova, ale i na dalších komunikacích. Součástí studie byly i komunikace v okrajových částech,“ uvedl Jan Kopál, tiskový mluvčí magistrátu.

Město zároveň použije výsledky monitoringu k budoucímu řešení dopravní situace v lázních. „Nedostatečná je například kapacita komunikací na pravém břehu Ohře, což je ulice Plzeňská, Západní a Horova. Prověřovali jsme také kapacitu těchto křižovatek a součet intenzit na vjezdech je 21 700 vozidel za den,“ pokračoval mluvčí.

Nejvíce je ovšem zatížená pozemní komunikace I/6. „Tato silnice je zcela dominantní. Intenzita dopravy ve středním úseku průtahu dosahuje hodnoty 39 000 vozidel za den, což je srovnatelné například s intenzitou dopravy na dálnici D5 v úseku Plzeň – Beroun,“ dodal mluvčí magistrátu.

Provedený dopravní průzkum prokázal, že vývoj intenzity dopravy ve městě má neustále vzrůstající tendenci, i když nárůst v posledních letech již není tak významný jako v období před rokem 2005. Došlo ale také k poklesu dopravy na Západní a Sokolovské ulici, a to zhruba o 3 000 vozidel denně. „Víme, že dopravu ve městě řešit musíme. Nyní máme zhruba přehled o největším zatížení ulic, a to i v okrajových částech, a z tohoto výsledku můžeme vycházet,“ řekl Tomáš Hybner, náměstek primátora.

(iva, kop)