Do 30.6.2008 bude probíhat postupná oprava komunikace U Imperiálu. Oprava bude probíhat za provozu a bude řízena přechodným dopravním značením.

V době od 16.6.2008 do 15.11.2008 bude z důvodu stavebních prací uzavřen most nad železniční tratí v ul. U Trati v Karlových Varech. Objízdná trasa bude vedena ulicemi: U Trati, Teplárenská, Dubová, Jáchymovská, Fričova, U Trati. Trasa pro pěší bude vedena ulicemi: U Trati, F. X. Šaldy, Štúrova, Vilová, Příkopní, Lomená, U Trati.

V době od 23.6.2008 do 11.7.2008 bude z důvodu opravy krytu komunikace částečně uzavřena ul. Jáchymovská cca 350 m od křižovatky s ul. Nákladní. Provoz bude veden střídavě po polovinách komunikace. Dále bude úplně uzavřena ulice Nákladní v délce cca 50 m od křižovatky s ulicí Jáchymovská. Vjezd vozidel IZS a MHD bude zabezpečen.

V době od 2.6.2008 do 21.7.2008 bude z důvodu opravy krytu místní komunikace částečně uzavřena ulice Havlíčkova, Lidická, Krokova, Pražská. Provoz bude střídavě veden po polovinách vozovky.

V době od 7.7.2008 do 28.7.2008 bude zahájena 1. etapa rekonstrukce krytu komunikace Vítězné ulice v úseku od kruhového objezdu u transfuzní stanice až po Drahomířino nábřeží. Frézování bude probíhat za provozu, označník MHD bude posouván dle aktuálních potřeb stavby.

Lukáš Pokorný
mediální asistent MÚ v Karlových Varech