Městu však zůstává nadále obstavený majetek, a to až do té doby, než učiní nápravu a poskytne zmocněnci Kolečkových Tomáši Pecinovi informace podle jeho požadavků.

„Stavební úřad není v tuto chvíli schopen prokázat, jaké materiály poskytl. Podle stanoviska jejich úředníků nebyla žádost opakovaně vyřízena. Víme, že došlo i k pochybení, co se týče poskytnutí kopií. Ty nebyly řádně označené a nebylo z nich ani zřejmé, který den byl jejich originál pořízen,“ informoval právník magistrátu Tomáš Vodenka.

O co jde?

Manželé Kolečkovi žili v pronajatém bytě v domě rodiny Orthových na Mattoniho nábřeží, která se rozhodla, že dům přestaví. Kolečkovi si na rekonstrukci marně stěžovali — vlastníci objektu například sejmuli střechu. Kolečkovi tak měli vyplavený byt, neměli ani koupelnu.

Manželé se obrátili na Pecinu, který následně požadoval jisté informace od radnice. Když je ani po několika kolech nezískal, dal soudu návrh na exekuci městského majetku.

Právník Vodenka potvrdil, že po formální stránce nebyly poskytnuté informace v pořádku. „Krajský úřad nám to tedy vloni na podzim vrátil, abychom to napravili do patnácti dnů. Daný úředník to ale špatně pochopil a neudělal v této věci už vůbec nic,“ dodal Vodenka.

Právě to byla poslední kapka pro Pecinu. Ten absolvoval kvůli této kauze šest kol mezi úřady. Vloni na podzim získal odpověď na dotaz ze stavebního úřadu. „Jenomže v materiálu chyběly protokoly z kontrol na stavbě, o něž jsem výslovně žádal. Ihned jsem na to upozornil. Má stížnost ležela na radnici ale tři měsíce a až v září ji město postoupilo na kraj. Ten v listopadu rozhodl, že mi město musí odpovědět do patnácti dnů. Dal jsem jim navíc dva týdny. Když ani do té doby reakce nepřišla, dal jsem návrh na exekuci městského majetku,“ vysvětlil Pecina.

Pecinovi nejvíce vadí, že magistrát mu tvrdil, že některé jeho žádosti nejsou oprávněné. „Kraj ale konstatoval, že na ně nárok máme,“ upřesnil.

Tajemník radnice Jiří Vávra potvrdil, že i to se během této kauzy řešilo. „My ale měli právní rozbor, že k poskytnutí těchto informací bychom potřebovali souhlas vlastníka domu. Orthovi nám ho nedali. Přes to se domnívám, že i v tomto směru jsme Kolečkovým nakonec vyhověli,“ uvedl Vávra, který má na starosti personální věci na radnici. Dodal, že pokud se skutečně prokáže, že stavební úřad pochybil, vyvodí z toho patřičné důsledky.

Vodenka doplnil, že exekuci ještě podrobně projedná s exekutorem.