Pro tento účel město poskytuje zvýhodněnou půjčku právnickým nebo fyzickým osobám, které vlastní obytnou budovu nebo bytovou jednotku v Karlových Varech a které se zaváží půjčku využít ve prospěch budov nebo bytů.

„Z Fondu rozvoje bydlení poskytuje město půjčky za příznivý čtyřprocentní úrok. Půjčujeme na opravy střech, fasád, výtahů nebo oken, podporujeme i vznik nových bytových jednotek. Částky jsou samozřejmě omezené, ale věříme, že pro majitele bytů to je užitečná pomoc. Půjčky jsou určeny i pro majitele domů privatizovaných z majetku města, kteří z nich mohou financovat nezbytné opravy. Vklad města do Fondu rozvoje bydlení každým rokem roste, v letošním roce do něj vkládáme dva miliony korun.“ komentoval výběrové řízení náměstek primátora Tomáš Hybner.

Žádosti o půjčky z fondu rozvoje bydlení mohou být magistrátu města podávány nebo zaslány do 20. dubna 2009 v zalepené obálce nadepsané „Půjčka z FRB MKV – rok 2009“.

„Podrobné informace k Fondu rozvoje bydlení, Pravidlům o vytvoření a použití prostředků fondu a k žádostem jsou na internetu magistrátu města Karlovy Vary na adrese www.mmkv.cz, v sekci E-služby, E-vývěska, výběrová řízení,“ poradil zájemcům o tuto půjčku Jan Kopál, mluvčí radnice.