Bohužel, trvalo velmi dlouho, než odpovědní města Karlovy Vary definitivně rozhodli o dalším osudu Císařských lázní. Budova, která je unikátní svou architekturou (a o to bude náročnější její rekonstrukce), dlouhá léta chátrala. Investoři se kolem ní nerojili a ti, kteří to údajně chtěli zkusit, nakonec ztroskotali. Odhad investice totiž představuje asi miliardu korun a tolik peněz hned tak někdo do pronajatého majetku ´vrazit´ nechtěl a nechce.

Rozhodnutí o předání lázní Karlovarskému kraj se z tohoto pohledu jeví jako jediné možné a poskytující mnohou záruku.

Například tu, že vzácný objekt nebude zneužit pro soukromé účely, ale že naopak bude sloužit široké veřejnosti a že bude stánkem kultury různého druhu a muzejnictví.