Už dlouho se v nových dějinách Karlových Varů po roce 1989 nestalo, aby se tak dlouho a tak pejorativně a ironicky mluvilo o akci karlovarské radnice, pořádané v rámci už skončeného filmového festivalu v Poštovním dvoře. Trapas a faux pas, ke kterému tam došlo, totiž přesahuje všechny dosavadní meze. Dodnes, ač uplynul týden, o tom mluví nejen všichni účastníci akce, ale i pracovníci magistrátu.

O co vlastně jde?

Primátorka Vlková si za peníze NIKOLI SVÉ, ale daňových poplatníků Karlových Varů zřídila v Poštovním dvoře zcela bezprecedentní VIP salonek, kam nesměli nejen prokřehlé ženy, ale ani sponzoři magistrátního večírku. Od dveří salonu je vyhazovali strážci.

Věřím, že nikdo nikoho nepodezřívá z toho, že by si kdosi stěžoval, že nedostal chlebíček! Není ale myslitelné v našich společenských a sociálních podmínkách, aby si primátorka, sedící nyní na svém postu z tak pragmatických důvodů, vykonstruovaných šedými eminencemi tohoto města, dovolila takovou impertinenci, která se odehrála v Poštovním dvoře dne 9. července.