Velmi silně namězapůsobilo setkání s nevidomými v Ostrově. Bylo totiž velmi příjemné zjistit, že tito lidé v sobě mají velký optimismus a umějí si života vážit a užívat si ho i s těmito zdravotními problémy. Nikdo si totiž na nic nestěžoval, ale všichni se bavili se svými přáteli a také se seznámili s novými pomůckami a počítačovými programy.

Je moc dobře, že výrobci těchto specializovaných předmětů a programů na nevidomé myslí a stále zlepšují kvalitu tohoto zboží. Doufám, že podobných akcí bude ještěm nohem více. Protože tyto akce nepomáhají pouze zrakově postiženým, ale inám ostatním. Nesou totiž s sebou jedno poselství — že se vždy vyplatí žít a bojovat s osudem.