Náš národ nepatří zrovna mezi pravověrné katolíky. Nicméně alespoň přes Vánoce se řada z nás „probudí“ a zajde do kostela. Typickým příkladem takového počínání jsou hojně navštěvované půlnoční mše. Přiznám se, že je nemám rád. Důvodem je paradoxně hojná divácká účast lidí, kteří to berou jako nějakou atrakci a nic netuší o pravidlech obřadu zvaného Mše svatá, natož o rozjímání a modlitbě.

Půlnočku jsem absolvoval několikrát a nikdy jsem tu nenašel klid. Vždy se objevil nějaký rušivý element.

Vánoce ale proto nezatracuji. Naopak, klid na duši si vzít nenechám a hledám ho v přírodě. Na první svátek vánoční pak vezmu obě své děti do kostela, abychom se společně podívali na Betlém a Ježíška v jesličkách… A vysvětlím jim, jak se mají v chrámu chovat.