Hlavně šťastný a veselý. To si do nového roku přejeme snad všichni. A co necháváme za sebou? Také byl šťastný a veselý? Nad touto bilancí lze i posmutnět.

Rok 2008 byl v Karlových Varech plný zvratů, zmatků a téměř permanentního chaosu. Za zvrat lze považovat obměnu ve vedení kraje, kde ODS po osmi letech vystřídala ČSSD. Zmatek ve městě působila karlovarská radnice, která tvrdošíjně odmítala brát zřetel na mínění občanů a zarytým mlčením odpovídala na stížnosti a petice. Chaos v koncepci města politici vyřešili po svém. Výměnou primátora a nově i snaživou komunikací. A s tím vším jsme vstoupili do roku 2009.

Nyní si lze jen přát, abychom ustáli čas dluhů. Jak? S osvícenými politiky a bez jejich nenažraných sluhů.