Když se měla stavět telekomunikační věž na hoře Krudum ve Slavkovském lese, hned se ozvali ekologičtí teroristé, že je to hrůza a jak to ublíží rázu krajiny. Věž stojí a časem se stane pohledovou dominantou v krajině, podobně jako vyhlídkové věže Diana, Aberg nebo třeba Klínovec.

Ta historická na Klínovci ale nyní přijde zbourat a už slyším osvícené památkáře, jak bubnují na poplach: Proč? Odpověď není složitá — něco vzniká, něco zaniká. Tak už to chodí…

Málokdo asi ví, že hora Říp byla zalesněna až v devatenáctém století. Obrozencům se jaksi nehodilo, že kultovní vrch našich dějin je jen holým kopečkem, a tak zalesněním zmajestátněl. Běda ale tomu, kdo by snad přišel nyní s nápadem les na Řípu pokácet!

Zvyk je železná a bohužel hodně upjatá košile.