Když město kdysi rušilo Městské kulturní středisko, řada Karlovaráků zaplesala. Do kulturního dění v lázních se mohli konečně zapojit lidé, kteří této oblasti rozuměli a do té doby kulturně strnulé lázně se probraly.

Nyní to vypadá na návrat starých časů a kultura se znovu stěhuje pod křídla radnice. Divadlo provozuje městská společnost, které radnice svěří zřejmě i kino Čas, s pronájemem Husovky si radnice dává na čas a vypadá to, že si tuto malou divadelní scénu ponechá pod kontrolou. Klub Paderewski pak bude zřejmě jen obtížně prosazovat svou vyhlášenou nezávislost. Městská je i galerie a Lidový dům.

Jakoby karlovarští politici měli na kulturu patent.

Přitom by stačilo tak málo. Podporovat ty privátní subjekty, které to v kultuře ještě nevzdaly. Proti politickému bratrstvu ale zřejmě nemají žádnou šanci.