Minulý týden ve čtvrtek jsme zveřejnili na titulní straně článek „Vnitro rozjelo byznys v lázních“. Ten poukazoval mimo jiné na skutečnost, že vnitro pronajalo své lázeňské domy jedinému zájemci — společnosti Temparano, jejíž jediným akcionářem je slovenská společnost Partner Invest z Bardejova.

Že jsme píchli do vosího hnízda, bylo jasné z podrážděné reakce ministerstva vnitra, předžalobní výzvy adresované naší redakci i sms zpráv, které obdržela redaktorka přímo od ministra!

Problém je, že jsme se na otazníky provázející pronájmy lázeňských domů ptali elektronickou poštou už dva dny před vydáním článku a ty důležité odpovědi (a to zdaleka ne na všechny otázky!) přišly až v pátek pozdě odpoledne s imperativy „důrazně se ohrazujeme“ a „v rámci práva na odpověď“…

Možná by místo ministerských tlaků stačily včasné a přesné odpovědi na naše otázky.