Po skandálu na plzeňské právní fakultě bychom mohli říct, ženení právník jako právník. Protože vystudovat práva během dvou let nebo přes prázdniny může buď naprostý génius, nebo totální podvodník. Právo tak utržilo direkt přímo nasolar plexus. Lze si jen sobtížemi představit, žetato justiční embrya vykonávají právnickou praxi nebo působí vestátní správě. Nebo byste byli klidní, kdyby vás ošetřoval lékař spodobným medicínským vzděláním?

Nadruhou stranu je smutné, ženalomené renomé budou mít itiprávní experti, kteří tuto plzeňskou vysokou školu skutečně poctivě navštěvovali aučilise. Navíc semusejí připravit nato, ževšetečný dotaz, kde práva studovali, uslyší velmi často. Protože profesní kredit jim sebrali ti, kteří machinace na plzeňských právech dopustili a vlastně asi organizovali.