Kauza kolem Právnické fakulty v Plzni má daleko širší záběr, než se mnozí domnívají. Už řadu let prosakují na veřejnost různé problémy, v nichž by mohli figurovat lidé z okolí bývalého děkana této právnické fakulty. Až teprve po zveřejnění údajného plagiátu exproděkana fakulty se rozpoutalo velké vyšetřování.

Otázkou tedy zůstává, proč právě tento moment byl v případu špiček právnické fakulty natolik zásadní, že rozhoupal doposud zcela laxní vody české justice. Policie totiž měla před lety řadu podkladů například pro vyšetřování poněkud zvláštního konkurzu golfového hřiště v Cihelnách, v rámci něhož nakonec dospěla k závěru, že nic nenasvědčovalo tomu, že by byl spáchán trestný čin.

Možná ale orgány činné v trestním řízení nyní celou věc přehodnotí. Jak by ne, když právě kvůli tomu čelí Česko další arbitráži.