Navčerejší konferenci ohledně grantů od dvou bankovních společností pro neziskové organizace i obce bylo zajímavé to, že podle organizátorů přichází z Karlovarského kraje nejméně návrhů na projekty. To se samozřejmě dá odůvodnit i velikostí našeho kraje, ale přesto je zvláštní, že organizace se do těchto aktivit příliš nehrnou. Nevím, čím to může být, i když už možná mají lidé z neziskových organizací s podobnými granty zkušenosti, a proto jim nepřipadají lákavé, nebo nevím. Je tady totiž spousta dobrých organizací, které se snaží všemožně pomáhat, ať už v oblasti sportu, kultury či mnoha dalších aktivit. Proto se domnívám, že by určitě měly o sobě dávat více vědět i v celorepublikové mměřítku a vždy je šance, že se jim podaří uspět.

Pokud je nápad originální, dobrý a prospěšný lidem, tak by rozhodně nemělo rozhodovat, zda ho podává někdo z malé obce, nebo z Prahy. Doufám, že i komise hodnotící tyto žádosti k tomu takto přistupují a nemají už předem dané favority, které by měly vybrat. Chování organizátorů a přístup vypadaly profesionálně. Určitě by bylo fajn, kdyby se neziskové organizace více dostaly do zájmu.

Peníze přece nemusejí získávat pouze pokoutní pseudofištróni, kteří většinou jen okouzlí úsměvem a charismatem a pak nedělají nic…