Výstavba obřího hotelu Grand Majestic v centru karlovarské lázeňské zóny, proti níž se postavili památkáři i urbanisté, může začít. Krajský úřad totiž stavbu povolil.

"Záměr výstavby hotelu Grand Majestic je přípustný."
Krajský úřad Karlovarského kraje

„Krajský úřad vydal rozhodnutí, kterým změnil verdikt karlovarského magistrátu tak, že záměr výstavby hotelu Grand Majestic je přípustný za splnění základních podmínek. To znamená, že v další dokumentaci k územnímu řízení a projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou podrobněji řešeny záležitosti týkající se uspořádání střešní krajiny (pohled na střechy, poz. red.) nové zástavby, architektonického řešení stavby a dalších detailů,“ uvedla Andrea Bocková, mluvčí kraje.

Dodala, že své rozhodnutí karlovarský úřad odůvodnil zejména tím, že předmětná stavba bude ještě následně v územním a stavebním řízení podrobněji než nyní posouzena orgánem památkové péče.

Právě památkáři se ale proti stavbě hotelu rezolutně postavili a zápornými stanovisky ji zablokovali. „Výstavba hotelu v takové hmotě a v tak citlivé lokalitě je nepřijatelná a nevhodná. Zdejší území může výrazně narušit,“ uvádí se ve stanovisku památkářů Národního památkového úřadu v Lokti.

Zcela totožný názor zaujali ke stavbě také památkáři oddělení památkové péče magistrátu.

„Celková plocha hotelu bude činit 3 609 metrů čtverečných. Výstavba je plánována od dubna 2009 do dubna 2018. Oznamovatelem je RLDE Eden Invest, s.r.o., zastoupená na základě plné moci Alexandrem Mikolášem,“ uvedla Bocková letos na jaře, kdy investor kraj požádal o zahájení zjišťovacího řízení.

Po negativních stanoviscích památkářů investor žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí zrušil a proti rozhodnutí památkářů se odvolal ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje.

„Způsobem, jakým rozhodl orgán památkové péče v napadeném rozhodnutí, tedy že záměr označil plně za nepřípustný, zcela znemožnil žadateli, respektive budoucímu stavebníkovi, aby svůj záměr změnil či přizpůsobil případným podmínkám stanoveným orgánem památkové péče,“ vysvětlila Bocková. Podle ní je třeba mít na zřeteli i tu skutečnost, že ostatní dotčené orgány mohou mít v územním řízení i stavebním řízení na věc zcela jiný názor než orgán památkové péče.

„A pak je třeba tuto záležitost řešit ve smyslu § 136 správního řádu jako rozpor mezi dotčenými orgány, příp. mezi správním orgánem, který vede řízení, a dotčeným orgánem,“ uvedla mluvčí kraje Andrea Bocková.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, navíc podle mluvčí obdržel žádost Alexandera Mikoláše, tedy zplnomocněného zástupce společnosti RLRE Eden Invest, s.r.o., oznamovatele záměru Hotel Grand Majestic, o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

„Stavebník tedy navíc musí požádat o EIU znovu,“ zdůraznila Bocková.

Alexander Mikoláš zatím o kladném stanovisku k výstavbě hotelu Grand Majestic neví. „Žádné vyrozumění jsme zatím nedostali. Běží správní řízení, v němž krajský úřad buď záměr stavby hotelu potvrdí, nebo negativní stanovisko památkářů zruší. Víme, že lhůta tří měsíců na odvolání se chýlí k závěru,“ uvedl Alexander Mikoláš.

Památkáři, podle nichž by realizace této výstavby ohrozila i vedlejší kostel svaté Maří Magdaleny, se k rozhodnutí krajského úřadu vyjádřili zde >>>.

Grand Majestic

Investor plánuje v centru karlovarské lázeňské zóny (v bývalém kamenolomu naproti tryskajícímu Vřídlu) postavit hotel s kapacitou 218 lůžek, se třemi restauracemi včetně léčebného a wellness oddělení, s obchody a parkováním pro 30 vozidel v podzemních garážích, zázemím pro personál a provozní infrastrukturou.