Formální nedostatky v žádosti byly příčinou toho, že První české gymnázium v Karlových Varech stále nemá schválenou dotaci na částečnou rekonstrukci stávající budovy školy. Ta zahrnuje navýšení kapacity odborných učeben přístavbou nového čtyřpodlažního částečně podsklepeného objektu západního křídla.

Z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP) pro období 2007 až 2013 žádá Karlovarský kraj přiznání dotace ve výši 69 milionů. Samotný kraj hradí 7,5 procent z celkových nákladů, tedy přes šest milionů korun.

„První české gymnázium, které je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, podalo svou žádost o dotaci už v rámci druhé výzvy z Regionálního operačního programu. Výběrová komise ji ale nedoporučila ke schválení. Vytknuté nedostatky byly opraveny a žádost byla aktualizována a doplněna,“ uvádí se v důvodovém materiálu pro jednání rady kraje.

„Peníze v ROPu fakticky jsou, ale nyní jde o to, jak se na jejich rozdělení dohodne Rada soudržnosti,“ uvedl Petr Navrátil, náměstek hejtmana. Podle něj bude rozhodujícím faktorem to, jak budou jednotlivé projekty připravené.

Totéž uvedl i Vojtěch Krump, mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. „Pokud budou v pořádku všechny náležitosti, pak bude projekt znovu posouzen a bodován,“ vysvětlil.

Rekonstrukce budovy gymnázia zahrnuje demolici stávajícího objektu ´školičky´, přístavbu západního křídla včetně interiérového vybavení, vybudování žákovských šaten a laboratoří.