„V současné době jsme schopni našim pacientům poskytnout velice kvalitní péči,“ uvedl Zdeněk Horák, generální ředitel karlovarské nemocnice.

První výkon na tomto moderním oddělení byl proveden 4. července 2005. V srpnu v roce 2006 byl na oddělení spuštěn program radiálních katetrizací a v květnu 2007 byla provedena první implantace kardiostimulátoru.

Koncem roku 2009 vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví národní síť kardiovaskulárních center. Zařadilo do ní sedmnáct pracovišť, z toho jedenáct má statut komplexního kardiovaskulárního centra, která zahrnují i kardiochirurgii, šest má statut kardiovaskulárního centra 2. stupně, to je bez kardiochirurgie.

„Na kardiovaskulární choroby umírá ročně v republice zhruba 50 tisíc nemocných. Centrum je zde proto, aby správně medicínsky ošetřilo obyvatelé našeho kraje, kteří pomoc zrovna potřebují. Je to určitě výhodou, protože lidi už nemusí jezdit například do Plzně,“ uvedl primář Michal Paďour.

Ten také zároveň potvrdil, že kardio je v České republice na velice dobré úrovni. „Díky této síti jsme na lepší úrovni, než například Spojené státy americké,“ dodal.

Karlovarská nemocnice musí ovšem k udržení statusu zmodernizovat například cévní chirurgii či rozšířit kardiovaskulární standartní lůžka. „Na něčem už pracujeme a zbytek je potřeba dodělat. Vše by mělo být ovšem bez větších problémů,“ dodal primář Paďour.

Současně se zřízením sítě kardiovaskulárních center byla vypsána soutěž o celkový objem financí 1,4 miliardy Kč z evropského fondu. Tyto peníze jsou určeny na modernizaci přístrojového parku jednotlivých kardiovaskulárních center a jejich distribuce byla podřízena bedlivému zkoumání Ministerstva zdravotnictví.

„Je velmi potěšující, že systematickou a koordinovanou prací kardiologického oddělení, vedení nemocnice a Krajského úřadu se podařilo pro karlovarské kardiovaskulární centrum získat účelovou dotaci 59 milionů korun, která je určena na přesně specifikované a tolik potřebné přístroje,“ uzavřel primář.