Ultimativní postoj Karlových Varů při přípravě na zápis západočeského lázeňského trojúhelníku do UNESCO by mohl zmařit vyhlášení této unikátní lokality za světovou památku.

Karlovarský magistrát, na rozdíl od Mariánských a Františkových Lázní, totiž nechce chránit celé své lázeňské území, ale pouze kolonády, městské divadlo a Císařské lázně. Podle primátora Hauptmanna je celé lázeňské území příliš rozsáhlé a přijetí tak velkého chráněného pásma by znamenalo omezení městských a podnikatelských aktivit v centrálním území města.

Karlovy Vary přitom už se zápisem do UNESCO bez jakéhokoliv omezení souhlasily a přihlášené téma už mají odborníci v Paříži. Pražští experti Národního památkového ústavu nyní připravují koncept celého, podle nich spojitého území živých lázní s krásnou a kvalitní architekturou pro závěrečná posouzení pro přijetí lázenského trojúhelníka na seznam UNESCO.

Co Karlovy Vary nepochopily?

„Stejně jako Národní památkový ústav, i my jsme rozpačití z postoje města Karlovy Vary, které pravděpodobně nepochopilo zcela přesně, jak ochrana území po zápisu na seznam UNESCO probíhá. Města lázeňského trojúhelníku se na seznam světových památek mohou dostat pouze v případě, že budou pojata jako urbanistické celky. Nelze se domnívat, že by pod ochranu UNESCO mohly spadat jen některé objekty Karlových Varů. Neodpovídá to dosavadnímu pojetí zápisu lázeňského trojúhelníku na tento seznam,“ uvedla krajská radní pro kulturu Eva Valjentová.

Zaskočení památkáři

Poněkud zaskočen je také Národní památkový ústav. Podle náměstkyně ředitele Národního památkového ústavu Věry Kučové je karlovarská snaha o redukci území nepochopitelná. „Nominace není to, co chtějí města, ale záleží na vyjádření expertů, kteří lokalitu posoudí,“ uvedla náměstkyně Kučová.

Navíc karlovarská památková zóna podle ní stále platí a platit bude a pro toto cenné území už nyní platí pravidla, která musí město respektovat. „Zařazení na seznam UNESCO je prestižní a marketingová značka, o niž stojí řada měst ve světě. Získat ji a nic za to nedat je poměrně nesolidní. To není zápis na seznam destinací cestovního ruchu, ale zařazení do soupisu světových hodnot a kvalit, které jsou chráněny ve prospěch celého lidstva,“ zdůraznila Věra Kučová.

Podle ní dokumentace pro konečnou přihlášku nebude letos ani napřesrok dokončena a Karlovy Vary mohou po komunálních volbách názor ještě změnit. „My uděláme vše pro to, aby lázeňský trojúhelník byl na seznam UNESCO zapsán. Je ale těžké dávat si podmínky, než jdeme do boje,“ dodala.

Podle expertů je rozhodnutí města nediplomatické až vyděračné.

Opozice protestuje

Zcela šokováni jsou i někteří karlovarští zastupitelé. „Rozhodnutí vedení města je pro mne nepřijatelné. Jednak to podle mých informací ani není možné, jednak bychom tímto rozhodnutím zmařili i kandidaturu dalších dvou měst lázeňského trojúhelníku,“ uvedl opoziční zastupitel Petr Kulhánek (Karlovarská občanská alternativa).

„Unikátní je především lokalita vymezená třemi lázeňskými městy s jejich jedinečnými přírodními zdroji a architekturou. Také díky těmto atributům je šance na zápis uskutečnitelná, jakékoliv vydělování něčeho izolovaného staví šance zápisu na seznam mimo realitu,“ dodal Kulhánek. Důvod tohoto rozhodnutí je podle něj nasnadě.

Zvrhlá myšlenka

„Orosená čela současných členů vedení města při myšlence na přísná pravidla a regulaci, která by v celé zóně zavládla, dala vznik únikové myšlence zahrnout do ochrany jen některé objekty. Při současném trendu nerespektování či obcházení řady norem a pravidel je to zřejmě jediná možnost jak si zachovat silný vliv na dění v exponované oblasti lázeňského centra Karlových Varů. Myšlenka sice dostatečně zvrhlá, dnes už však nepřekvapující, bohužel,“ zdůraznil Petr Kulhánek.