Pracoviště bylo otevřeno tento týden 5. listopadu. Uvedla to mluvčí nemocnice Zdeňka Marková.

Samostatné lůžkové kardiologické oddělení má k dispozici celkem patnáct lůžek a jde o další krok ke zřízení kardiocentra, jehož koncepcí jsou mikroinvazivní kardiologické výkony, mezi něž patří také například aplikace kardiostimulátoru a podobně.

„Nové lůžkové oddělení je specializováno na pooperační péči po kardiointervenčních zákrocích, implantacích kardiostimulátorů a kardiologicky nemocné. Podle názorů lékařů kardiologického oddělení je tento krok nezbytný především z hlediska komplexnosti poskytované specializované péče. Kardiovaskulární choroby představují největší zdravotní nebezpečí ve vyspělém světě a karlovarský region doposud strukturou péče o nemocné se srdcem zaostával,“ doplňuje Zdeňka Marková.

Potřeba vybudování samostatného pracoviště včetně lůžkové kapacity bylo podle odborníků ještě vygradováno nepříjemným případem, kdy po kardiointervenčním zákroku v centru následně zemřel pacient.