Až z informací náměstka karlovarské primátorky Tomáše Hybnera (ČSSD) nyní vyplynulo, že Česká komora odhadců (ČKO) se už v červnu zabývala rozdílnými cenami za Lázně III, které vzešly ze dvou znaleckých posudků.

Ten první zpracovala pražská firma YBN Konsult oficiálně pro město Karlovy Vary a podle ní mají Lázně III hodnotu 29,5 milionu. Ten druhý vypracoval nezávislý karlovarský znalec Otakar Kodl pro občanské sdružení O co jim jde?! a dospěl k částce 139 milionů za tento objekt.

„Věřím, že problém mezi znalci nebudou řešit politici ani novináři, a že si tuto záležitost vyřeší Česká komora odhadců, která se jí již aktivně zabývala na svém semináři v červnu letošního roku a dospěla k jasným závěrům,“ uvedl v úterý Hybner.

Prezident ČKO Bedřich Malý včera potvrdil, že cena za Lázně III byla skutečně jedním z hlavních témat červnového semináře ČKO, na němž se podle něho sešlo 105 odborníků, kteří nakonec dospěli ještě k nižší částce než k té, kterou navrhl YBN Konsult.

Malý se však vůbec netajil ale ani tím, že i když je prezidentem komory, zároveň v YBN Konsult působí stejně jako Ivetta Fialová, která zastává funkci i člena představenstva komory.

Prezident komory Malý včera zásadně zkritizoval práci Kodla a zpochybnil jeho odbornost. „Už v dubnu jsme mu napsali, že není etické se vydávat za karlovarského patriota a zpochybňovat posudek, když sám vůbec Lázně III nenavštívil. Své okolí se snaží infikovat cenou za Lázně III, která vzešla ale už v roce 1992, kdy se používaly zcela jiné metody. Pan Kodl nám to sám potvrdil. On zkrátka žije stále v těchto dobách a nadále používá staré propočty,“ prohlásil prezident komory odhadců.

Podle něho i když komora Kodlovi nabídla účast na tomto semináři, ten se ho přesto nezúčastnil.

„Přítomní se shodli, že cena navržená YBN Konsult byla správná. Proč v ní nebyly zohledněny investice v řádech desítek milionů korun, které město do objektu vložilo? Protože byly rozloženy do několika let a ve finální částce se odrazily přibližně v jedné desetině jejich skutečné výše. Není pravda, že by byly investice v posudku od YBN Konsult potlačeny, jak tvrdí pak Kodl,“ dodal šéf komory, který následně potvrdil, že sám pro YBN pracuje. Podle něho ale seminář pořádaly nezávislé orgány komory.

Kodla takovéto výroky na jeho adresu nepřekvapily. „V komoře odhadců nejsem, raději jsem z ní vystoupil, protože mám k její práci výhrady,“ poznamenal Kodl a pokračoval: „Co se týče kritiky k mé použité metodě, postupoval jsem podle stejné metody jako YBN. Více než stomilionový rozdíl v navržených částkách vznikl proto, že YBN nebrala téměř v potaz hodnotu pozemku a odhadla ho jen na necelých dvanáct milionů, kdežto já téměř na sto deset milionů. Nevím, kde YBN přišla k této částce.“