Karlovy Vary jsou prvním krajským městem, které začíná s testováním těchto stacionárních kontejnerů. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a také zvýšit výtěžnost menších spotřebičů.

Kolektivní systém ASEKOL dlouhodě usiluje o zvýšení povědomí občanů o nutnosti odevzdávat k recyklaci vysloužilá elektrozařízení. Zkušenosti z téměř tříletého fungování systému zpětného odběru jednoznačně ukazují, že je třeba přiblížit se co nejvíce spotřebiteli.

„Lidé jsou ochotni třídit odpad a odevzdávat k recyklaci, pokud je to pro ně snadné. V současné době končí drobné elektrospotřebiče velmi často ve směsném odpadu, proto jsme vedle známých nádob na papír, sklo a plasty postavili také kontejnery na drobná zařízení,“ informoval Jan Vrba ze společnosti ASEKOL.

Podle něj kontejnery už v minulém roce situaci výrazně zlepšily. „Zatímco loni každý občan ČR průměrně odevzdal pouze 50 gramů malých elektrozařízení, jen za pět měsíců instalace kontejnerů byl výsledek desetkrát vyšší. Podobně dopadly i mobilní svozy,“ dodal Vrba.

Karlovy Vary jsou prozatím největším městem, kde pilotní projekt probíhá. Vedle nich jsou kontejnery testovány v Kladně, Písku, Kralupech nad Vltavou a Novém Městě na Moravě.

Sběr vysloužilých elektrozařízení je v Karlových Varech na prudkém vzestupu. Zatímco v roce 2006 zde každý člověk průměrně odevzdal pouhých 0, 29 kilogramu elektroodpadu, což bylo nejméně ze všech krajských měst, loni se Karlovarští zlepšili o více než kilogram. Hodnota 1, 38 kilogramu řadí Karlovy Vary mezi nejlepší města v republice.

„Naše občany v otázce recyklace intenzivně vzděláváme, což se projevilo v markantním nárůstu odevzdaných elektrozařízení. I proto věřím, že možnosti třídit drobné elektroodpady budou hojně využívat,“ uvedl Petr Keřka, náměstek karlovarské primátorky.

Kontejnery v Karlových Varech jsou umístěny v ulicích Charkovská, Karla Kučery, Studentská, Východní, Vítězná, Lomená, Plešivecká, Vodárenská, Šmeralova, Konečná, Závodu míru a Školní.