„V médiích sleduji dění kolem školy Jana Amose Komenského v Karlových Varech, zprávy o napadení jejích žáků gangy, a také o aktivitě Národní gardy. Nepovažuji poslední vývoj za šťastný, a proto chci na jednání Bezpečnostní rady kraje požádat krajského ředitele policie o zajištění nezbytných preventivních a bezpečnostních opatření pro příští školní rok,“ uvedl hejtman Pavel.

Podle hejtmana je cílem kraje předcházet násilí mezi žáky školy.

„Není to však možné řešit cestou domobrany, ale prostřednictvím instituce, která především má zajišťovat bezpečí a pořádek – a tou je bezesporu Policie České republiky,“ upozornil karlovarský hejtman.

Ačkoliv téma drahovické školy není na programu jednání bezpečnostní rady, hejtman jej chce projednat s přítomným zástupcem krajské policejní správy a jeho prostřednictvím požádat krajského ředitele policie o návrh opatření pro řešení této situace.

Jak včera informoval mluvčí Národní gardy Karel Čermáček, gardisté chtějí hlídkovat v Drahovicích do konce školního roku. „Co se bude dít pak, záleží na vývoji,“ dodal mluvčí Národní gardy.