Po protestní demonstraci, vyhlášení stávkové pohotovosti a některých dalších událostech se dostali do sporu ředitel KSO Zdeněk Vikor a primátor Karlových Varů Werner Hauptmann. Důvodem je požadovaný seznam hudebníků KSO, který Vikor odmítl primátorovi poskytnout.

„Pan primátor mě požádal, abych mu poskytl seznam nepohodlných, ale i loajálních zaměstnanců Karlovarského symfonického orchestru. To jsem odmítl, protože je to neetické a nemravné a v rozporu s obecně platnou právní úpravou. Je mi líto, ale tento požadavek splnit nemůžu,“ popisuje ředitel Vikor v dopise, který adresoval primátorovi a členům rady města.

„Jestli budete jmenný seznam všech současných zaměstnanců nadále požadovat, žádámvás touto cestou zdvořile, abyste se obrátil ve vaší osobní věci s celou záležitostí, byť se jedná podle mého názoru o věc neetickou, na radu města,“ dodává ředitel.

V pondělí Vikor pravost svého dopisu potvrdil. „Skutečně jsem tento dopis napsal já a za jeho obsahem si stojím. Požadavek byl skutečně neetický a nemravný, a proto ode mě takový seznam primátor nedostal. Rozhodně nejednám emotivně, protože emoce nechávám doma,“ dodal Vikor.

Primátor Werner Hauptmann však má na tuto situaci jiný názor.

„Problematiku KSO sleduji a zajímám se o ni. Chtěl jsem pouze vědět, jakou má pan Vikor v orchestru podporu a kolik hudebníků schvaluje jeho ředitelování a postupy, na kterých pracuje. Všude totiž zaznívá, kolik hudebníků je proti řediteli a že proti němu protestují, a proto mě zajímala reálná situace. Bylo potřeba vědět, zde je pan Vikor skutečně člověk, který podporu souboru má. To jsem se bohužel nedozvěděl, přestože už jsem o to ředitele žádal několikrát,“ konstatoval primátor Hauptmann.

Vikorovo prohlášení, že jde o nemravný požadavek, primátor odmítá. „Tento dopis beru spíše jako útok na svoji osobu a nevím, zda je to úplně ideální řešení tohoto problému,“ dodal karlovarský primátor Hauptmann.