Pokud půjde vše hladce, dojde k ní nejdříve až na konci příštího roku. Karlovarský deník o tom informoval spolumajitel lázní Petr Dostál. Největší zdržení však podle něho nastalo nyní především kvůli komunikaci a spolupráci místních subjektů.

„Náš záměr a rekonstrukci jsme totiž neřešili jen s danými orgány, ale i se sousedy. Před časem jsme proto uspořádali schůzku, na které se sešli zástupci Vojenských lesů a statků, Karlovarských minerálních vod a obce Kyselka. Na tomto jednání nám došlo, že rekonstrukce lázní se týká celkové problematické revitalizace území Kyselky. Pochopili jsme díky tomu, že pokud chceme něco v této obci udělat, musíme s našimi sousedy spolupracovat,“ vysvětlil Dostál.

Na základě tohoto setkání tak majitelé Lázní Kyselka, pražská firma C. T. S. – Duo, iniciovala podpis dohody mezi těmito čtyřmi subjekty.

„Díky této dohodě jsme pak začali jednat s Minerálními vodami. Naším cílem je, aby náš záměr vyhovoval všem partnerům,“ upřesnil Dostál. Podle něho tak majitelé objektu uvažují, že částečně změní svůj prvotní záměr. V rámci něho mělo dojít v areálu lázní k realizaci parku, v budově Ottova pramene mělo vzniknout hlavní muzeum s kongresovým sálem, v Mattoniho vile pak ubytovací zařízení a v objektu stávající jídelny pak restaurace, která by pak měla sloužit nejen klientům z Mattoniho vily, ale i místním občanům.

„V současné době tedy jednáme s partnery o konkrétním záměru, stále však chceme zachovat Lázně Kyselka,“ doplnil Dostál.

Nyní jsou dokončeny všechny práce ohledně stavebně technického a historického průzkumu celého areálu. Hotová už je také studie, která má sloužit jako podklad k plánované rekonstrukci. Dostál připomenul, že z budov, které se nacházejí v takzvaném dlouhém traktu, zbydou kvůli jejich havarijnímu stavu jen průčelí.

„Na podzim bychom chtěli zahájit práce na územním rozhodnutí. Pokud budeme optimisté, tak rekonstrukce by mohla začít na konci roku 2009, spíše ale až na začátku roku 2010. Záleží to na úřadech,“ dodal Dostál.