Společnost Imperial Karlovy Vary je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů komplexní lázeňské a wellness péče v České republice a značnou měrou se podílí na dobrém renomé českého lázeňství. Hotel Imperial je navíc už téměř 100 let synonymem pro vynikající lázeňské a ubytovací služby. Důkazem toho, že mu čas na kvalitě neubral jsou i získaná ocenění World Travel Awards – Czech Republic’s Leading Spa Resort v letech 2005, 2006 a 2008.

Přesto nejsou úspěšní manažeři této společnosti s řadou věcí spokojeni. Podle Jiřího Milského, předsedy představenstva, je lázeňství neustále státem přehlíženo, politici tento segment téměř ignorují, marketingová podpora je neprofesionální a kontrola nepoctivých podnikatelů, kteří na lázeňství doslova parazitují, je nulová.

Medispa jako supervize

„I ty subjekty, které neposkytují léčebnou péči, se prezentují jako lázeňské domy. Postih není možný, legislativně toto není vůbec ukotveno. Přitom stát se vůbec nechová chytře. Vždyť komplexní lázeňská péče, na rozdíl od například hotelových služeb, je osvobozena od daně z přidané hodnoty, čímž naší ne právě naplněné státní pokladně vznikají další ztráty,“ upozorňuje Jiří Milský.

Podle Milského není Imperial jediný, který si tento problém uvědomuje, proto s dalšími majiteli lázeňských domů s podporou Karlovarského kraje v roce 2005 založili organizaci Medispa. „Je to kvůli tomu, abychom se vymezili vůči těm, kteří se chovají nepoctivě na na lázeňství doslova brutálně parazitují. Ne každý, kdo si dá do názvu či nosí v podtitulku jméno ´lázeňský´ je schopen poskytovat kvalitní péči. Smutné je navíc to, že se to týká i mnoha z těch, kteří mají technické i personální zázemí na produkování kvalitní léčebné péče,“ vysvětluje Jiří Milský.

Medispu ustanovilo sedm lázeňských zařízení v rámci Karlovarského kraje. Jejími členy jsou například Léčebné Lázně Jáchymov nebo karlovarský hotel Eden Group.

„Klient hledá kvalitu produktu. Karlovy Vary jsou jedinečné svými přírodnímu zdroji a neuvěřitelnou šestisetletou tradicí. Na tom bychom měli stavět a především si toho vážit,“ dodal Jiří Milský. I Medispa má ale svázané ruce. Kontrolovat může jen své členy a sankce pro nepoctive neexistují.

Politici? Dosud víceméně nezájem

Lázeňští manažeři by byli velmi rádi, kdyby se lázeňství, jako perspektivnímu oboru dostalo masivní podpory ze strany státu. Přestože lázeňský průmysl společně s hotelovým a restauračním je největším zaměstnavatelem v celém kraji a generuje významné peníze, stojí momo roviny předvolebních deklarací, na okraji politického zájmu a několikrát se už opakovala snaha o vyřazení lázeňství ze systému zdravotní péče hrazeného i ze zdrojů veřejného pojištění.

„V tomto ohledu nám stát a potažmo i svým občanům zůstává hodně dlužný. Naše možnosti například v marketingu jsou logicky omezené. Potřebujeme spoluvytvářet podmínky, například Medispa si nemůže dovolit masivní reklamu v zahraničí. Přitom jsme v obrovské konkurenci na globálním trhu. Nedostatečné je i to, co v rámci reklamy dělá pro lázeňství region. Uvítali bychom, kdyby propagaci tohoto segmentu zadal renomované agentuře, která by se tomu věnovala dlouhodobě. Vždyť se takto investované prostředky musí státu velmi efektivně vrátit. Samotné lázeňské firmy se v rámci svých marketingových rozpočtů již pohybují na hranici možného a globální kampaň si nemůže dovolit vůbec nikdo. Toto je úloha státu, respektive regionu a města. Přitom lázeňství již prokázalo svou životaschopnost a podporovalo to, co je ve společnosti zdravé a funkční. To je snad logické. Nechceme být požírači dotací do ztrátových firem, chceme podporu tam, kde už sami nestačíme a takovým stylem, který je ve světě, respektive v Evropě standardní,“ nastínil vizi lázeňských manažerů Milský.

Kdyby někdo z politiků toto téma seriozně uchopil, pak by podle něj měl jejich podporu. „Ať je to třeba TOP 09, která má lázeňství jako jednu z volebních priorit, ale hlavně ať nám s tím někdo reálně pomůže. TOP 09 nám podporu v letošním supervolebním roce deklaruje, snaží se odborné otázky komunikovata za to jsme rádi. Nezájem o lázeňství není problémem jenom naším, ale celého regionu. Znovu si dovolím připomenout, že jsme největším zaměstnavatelem a tím významně ovlivňujeme život v regionu. My ale chceme, aby nezůstalo jenom u slov. Budeme chtít také výsledky a ty sečteme za čtyři roky. Domnívám se, že tot je nejnom právem, ale i povinností odpovědných lidí, ať už jsou na jakékoliv pozici,“ zdůraznil Jiří Milský.

Klienti se vrací. Za kvalitou

Podle lázeňských manažerů je lázeňská činnost v Karlovarském kraji naprosto nezastupitelná.

„Do regionu přivážíme významné peníze a máme velkou odpovědnost. Jedno naše pracovní místo v lázeňské firmě na sebe váže tři další. V prodejní síti, ve službách a dalších segmentech. Víme, že nám chybí česká klientela a velmi nás to mrzí. Snažíme se ji zpět do Karlových Varů a regionu přilákat. Sám se pohybuji v rámci oboru po celé naší republice a odvažuji se tvrdit, že naše lázeňské firmy v regiopnu a nejenom naše, jsou na naprosté kvalitativní špičce. a nůžky mezi rentabilitou českých a zahraničních pacientů se však stále více rozevírají. Ceny českých pojištěnců již zhruba deset let prakticky stagnují, my se prostě do ceny pro české pojištěnecké s naší reálnou kvalitou prakticky nedostaneme. Ale ani v době, kdy nám roste konkurence, která často dumpingovým způsobem zlevňuje, s cenami dolů nepůjdeme. To by bylo pohodlné a a navíc velmi krátkozraké,“ zdůraznil Jiří Milský. Podle něj tak klesá úroveň lázeňské péče a dostat se zpět nahoru, až krize definitivně odezní, bude velmi těžké.

„Děláme svou práci tak, jak se dělat má a vyplatí se to. Tento signál vysíláme všem. Pokles máme, ale v žádném případě fatální. Klienti se vrací za kvalitou. A reflexi? Tu nám dává náš spokojený zákazník,“ dodal Jiří Milský.