Smlouvou to v pátek dopoledne potvrdili hejtman kraje Josef Pavel a primátorka města Veronika Vlková. Smlouvu podepisovali v Zanderově sále.

„Podle našeho názoru i dosavadních zkušeností s nezdařilými pokusy o pronájem a obnovu objektu je Karlovarský kraj nejoptimálnější a nejserióznější vlastník objektu Císařských lázní. Město má v tomto případě záruky, že budova bude i nadále sloužit veřejnosti, že zde vzniknou prostory pro kulturu, muzejnictví a podobně,“ vysvětlila rozhodnutí města primátorka Vlková.

Císařské lázně budou vyžadovat obrovskou finanční investici, už i vzhledem k technické náročnosti rekonstrukce. Nyní je proces zahájen výběrovým řízením na dodavatele projektu. Celá rekonstrukce by mohla být dokončena do roku 2015.

„Podle odhadů bude potřeba do budovy Lázní I investovat bezmála miliardu korun. Jako kraj máme možnosti čerpání evropských dotací, které chceme využít,“ uvedl hejtman Josef Pavel. Připomněl také neslavné pokusy pronájmu lázní zahraničním investorům a obrovské právní kličky, které musely být použity, aby město získalo budovu zpět do svého vlastnictví.

Budova Lázní I po dobu přešlapování a váhání zatím léta chátrala.