Obraz bídy a zkázy nabízí pohled na Lázně Kyselka už řadu let. Letošní dlouhá zima mrazy už tak zdevastované budovy ještě více poničila, a je jen zřejmě otázkou času, kdy se začnou rozpadat. A jediné, co pro kdysi věhlasné lázně současný majitel zatím udělal, jsou cedule, které kolemjdoucí upozorňují, že komplex budov je v soukromém majetku, do objektu je zákaz vstupu a hrozí nebezpečí úrazu.

„Po zimním období je stav Lázní Kyselka katastrofální, střecha jedné z budov se propadla. Majitel areálu sliboval, že do podzimu získá žádost o územní řízení, ovšem zapomněl říct, v kterém roce,“ uvedl starosta Kyselky Josef Janát. Podle něj z budov dosud není sejmuta památková ochrana.

Obnova Lázní Kyselka se táhne už desítky let. Objekt, který ještě na začátku devadesátých let sloužil jako dětská léčebna, tehdy vlastnily Státní léčebné lázně Karlovy Vary. Pak byl zprivatizován a od té doby vystřídal několik vlastníků.

Od roku 2005 je majitelem lázní firma C.T.S. DUO, která je už tehdy přebírala v žalostném stavu. Do současné doby však s tolik potřebnou rekonstrukcí nezačala.

„Poslední události jsou takové, že asi před čtvrtrokem jsme zahájili jednání o nutných zabezpečovacích pracích na památkově chráněných objektech s vlastníkem areálu lázní v Kyselce, společností C.T.S. DUO, a majitelem stáčírny, společností Karlovarské minerální vody,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Karlovarské minerální vody už podle něj zabezpečovací práce provedly. „Společnosti C.T.S. DUO momentálně nařizujeme provést udržovací práce,“ zdůraznil Kopál.

Společnost C.T.S. DUO se ani po dvou urgencích ke stavu Lázní Kyselka nevyjádřila. Kdy tedy rekonstrukci zahájí, stále není jasné.

Šetření ve věci havarijního stavu lázní v Kyselce zahájil z vlastní iniciativy také ombudsman Otakar Motejl poté, když z veřejně dostupných informací vyplynulo, že i přes evidentně havarijní stav nebyly zahájeny žádné práce směřující k opravě či údržbě objektů. Ombudsman kritizoval i povolení na stavbu nové stáčírny, která architektonicky degraduje prostředí státem chráněné památky.