Téměř čtyřicet lékařů z pěti klíčových oddělení karlovarské nemocnice podalo výpověď Dohody o pracovní činnosti, podle níž mají zajišťovat ústavní pohotovostní službu.

„Se znepokojením sledujeme vývoj v karlovarské nemocnici, v níž zaměstnavatel obchází zákon a běžně tak množství přesčasových hodin lékařů přesahuje povolenou normu až čtyřikrát. Výpovědní lhůta z dohod končí 13. května a zaměstnavatel zatím nepředložil žádnou alternativní variantu. Přestože pokud lékaři do služeb nenastoupí, může to znamenat i uzavření některých oddělení v nemocnici,“ uvedl Peter Igaz, předseda Lékařského odborového klubu v karlovarské nemocnici. Lékařský klub proto zřizovatele nemocnice vyzývá, aby veřejně vysvětlil, jak míní zajistit dodržování zákoníku práce, protože ani splnění současných finančních požadavků lékařů neřeší nezákonnost stavu.

Generální ředitel KKN Zdeněk Horák přiznal, že výpověď z Dohody o pracovní činnosti, která se týká zajištění ústavních pohotovostních služeb, část lékařů skutečně podala.

„O vzniklé situaci v současné době probíhá jednání, zejména s primáři dotčených oddělení, abychom našli přijatelné řešení. Musím však konstatovat, že postup těchto lékařů a zejména tlak na navýšení mezd se mi za stávající ekonomické situace, navíc jen několik dnů po mém nástupu do funkce, zdá velmi nešťastný,“ uvedl.

Se znepokojením sleduje situaci v nemocnici také Karlovarský kraj. „Tato situace je jasným příznakem krize systému českého zdravotnictví. Netýká se tedy jen Karlovarské krajské nemocnice, ale dříve nebo později se budou takové jevy řešit v celé republice,“ domnívá se Jaroslav Borka (ČSSD), náměstek hejtmana a člen představenstva KKN.

Podle něj jsou krajské nemocnice ze strany státu dlouhodobě podfinancovány, proto se v blízké době může stát, že jejich hospodaření zcela zkolabuje. „Požadavky Lékařského odborového klubu řečené ústy MUDr. Igaze jsou legitimní, ale přicházejí v době, kdy se řeší mnohamilionové finanční propady KKN z minulých let. Ani odborníci z hnutí Doktoři za rok působení v krajské vládě nepřišli s řešením tohoto složitého problému. Bylo ustaveno nové vedení krajské nemocnice, které bude postupně přijímat opatření k lepšímu zacházení s finančními prostředky. Pokud se dají ušetřit finance v soukromých zařízeních, musí to jít i v krajském,“ konstatoval Borka.

Borka zdůraznil, že proto bude představenstvo a vedení KKN prosazovat zavedení takového systému kontroly, který bude do detailu sledovat vynakládání finančních prostředků. „Tím by mělo dojít k úsporám a následně by mohl vzniknout prostor pro řešení přesčasové práce a mzdových požadavků. Ale chtěl bych také vyzvat lékaře, aby přišli se svými náměty, jak situaci řešit. Ne jen prostřednictvím médií,“ vyzval náměstek.

Lékaři ale upozorňují, že v posledních čtyřech letech nebyly platy lékařů v Karlových Varech podstatněji valorizovány. V uvedené době kumulativně vzrostla míra inflace o téměř třináct procent. „Žádáme o navýšení hrubé mzdy o dvacet procent a navýšení odměny za službu o deset procent, což chápeme jako kompenzaci za pokles v reálné mzdě a za narůstající objem práce,“ uvedl Igaz. Podle něj je jedinou možností, jak probudit vedení nemocnice k činnosti, vypovězení smluv o přesčasové práci a trvání na striktním dodržování zákoníku práce.

O aktuálním problému bude podle náměstka hejtmana Jaroslava Borky vedení kraje ještě jednat. „Znovu ale připomínám, že je třeba brát v úvahu současné finanční možnosti nemocnice,“ doplnil náměstek.