Modernější technika, nový vzhled a možnost odbavit odděleně cestující z schengenského a mimo schengenského prostoru. To jsou hlavní novinky, kterými se může pochlubit karlovarské letiště. Zároveň se staví ještě další moderní odbavovací hala.

„Tato rekonstrukce byla velmi potřebná a nezbytná, abychom splnili podmínky schengenských dohod. Bylo potřeba zajistit komfort pro souběžné odbavení cestujících z Schengenu i mimo něj. Zároveň si také uvědomujeme, že letiště odbavuje každý rok stále více cestujících a je potřeba stále pracovat na jeho dalším zkvalitnění. Odhadujeme, že během několika let bude karlovarské letiště schopné odbavit ročně statisíce cestujících,“ konstatoval Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje, na včerejším otevření dokončené etapy modernizace.

Celkové náklady na rekonstrukci nynější haly činily 56 milionů korun. Stavba byla financována z prostředků Karlovarského kraje a zhruba 20 miliony korun přispěly Norské finanční mechanismy.

„Jsme rádi, že jsme tuto stavbu mohli ze svých fondů podpořit a peníze posloužily na další zkvalitnění letiště,“ informoval Peter Nicolay Raeder, velvyslanec Norského království.

Rekonstrukce odbavovací haly navýšila kapacitu budovy. V rámci projektu stavbaři udělali přístavbu nové veřejné haly. Ta po dostavbě nové odbavovací budovy bude sloužit jako spojovací krček s dalším rozšířením zázemí pro odbavování cestujících. Práce na projektu se dělaly za provozu letiště.

„To práce ztěžovalo, protože jsme vždy při příletu či odletu letadla museli stavbu na několik hodin přerušit. Tím jsme se dostali do menšího skluzu. Ale pracovali jsme v podstatě dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu, tak se podařilo nakonec harmonogram dodržet a předat stavbu v odpovídající kvalitě a rozsahu,“ zhodnotil Jaromír Pešek, ředitel oblasti Čechy západ Staveb silnic a železnic, a.s.

Opravy letiště však ještě pokračují, staví se nová odbavovací hala, která bude připomínat moderní trup letadla. Měla by být dokončena v příštím roce a náklady na její vybudování činí 98 milionů korun.

Kraj podal žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Letiště také zároveň pracuje na dalších destinacích, do kterých by mohli lidé z Karlových Varů cestovat. „Je to například Kyjev, Bulharsko, nebo Frankfurt. Zároveň také jednáme s různými cestovními kancelářemi o možných cestách do dalších zemí celého světa,“ sdělil novinářům Václav Černý, ředitel karlovarského letiště.

HALY V ČÍSLECH
Rekonstrukce stávající odbavovací haly byla dokončena 31. března 2008, náklady činily 56 milionů korun. Zhruba 34% této částky poskytly Norské finanční mechanismy.
Nová moderní hala by měla být dokončena v dubnu 2009.
Náklady na tento projekt činí 98 milionů korun. Po dokončení prací odbaví letiště 250 lidí za hodinu.